Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

måndag, maj 23, 2005

Skärgårdsstiftelsen igen

Så har Stiftelsens styrelse haft möte. Inte för att fatta beslut utan för att få möjlighet att att få information och att diskutera DN granskningen. Det var ett mycket bra möte. Folk var upprörda över DN:s "miljonärsvinkling". Samtidigt är det lätt att förstå allmänhetens intresse. Utan att gå händelserna i förväg så tror jag att styrelsen när den har sitt nästa ordinarie möte kommer att besluta att utse en kommitté en gång om året, som skall pröva vilka som skall få hyra stiftelsens fritidshus samt att styrelsen kommer att få rapport om vilka nya kontrakt som tecknats varje år.

I övrigt har jag bett revisorerna att granska stiftelsens hyresverksamhet. Ifall fel har begåtts så skall de upp på bordet och rättas till.

Det som gör mig politiskt bekymrad är att vissa politiska krafter, som vill privatisera skärgården kommer att försöka utnyttja DN:s smutskastningsförsök av skärgårdsstiftelsen. När försvarsmakten lämnar ifrån sig sin skärgårdsmark i framtiden, så är den stora frågan om marken skall privatiseras eller om den skall stå till allmänhetens förfogande. Det vore synd om allas intresse av öppna och för alla tillgängliga områden i skärgården skulle skadas.

Bloggtoppen.se