Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

tisdag, juni 07, 2005

En obegriplig återremiss


Landstingsfullmäktige 7 juni 05


Jag har skrivit om Citybanan förut. Sen ett par månader finns en principöverenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Banverket.

Den stora poängen med principöverenskommelsen är att staten för första gången någonsin går med på att ensamt bära de mycket stora ekonomiska projjekt och genomföranderisker som finns med projektet.

Staten åtar sig mot att ett fast pris bygga våra nya pendeltågsstationer. Det priset skall framförhandlas innan årsskiftet annars faller hela Citybaneöverenskommelsen.

Den andra poängen sett med landstingsögon är att Stockholm stad går med på att betala 25% av kostnaderna för de nya pendeltågstationerna. Det är något som man skulle kunna ifrågasätta.

Landstinget har alltid betalat för pendeltågsstationer, det är ingen självklarhet att stockholms stad skall gå in och betala, för att förbättra resandet, för pendeltågsresenärer som till merpart är boende i andra kommuner.

Staden väljer att vara med i alla fall eftersom Citybanan är en viktig investering för Stockholmsregionen. Priset för att få med Stockholm var att de i en särkild uppgörelse skulle kompenseras för bortfallna markhyresintäkter under byggtiden. Stadens ursprungskrav var 500 mkr. Vi fick ner dem till 100 mkr.

Det är hemskt mycket pengar, men i sammanhanget ska man alltså komma ihåg att staden åtar sig att finansiera 25%, utav det fasta pris som vi skall framförhandla med Banverket. I realiteten kan det innebära att staden får bära 25% av en kostnad som i dagläget ligger på 3,2 miljarder kronor.

Vad gör då de borgerliga partierna när överenskommelsen mellan landstinget och Stockholm skall behandlas? De yrkar på och genomdriver en minoritetsåterremiss.
Absolut obegripligt i mina ögon.

Om man är rädd för att kostnaderna skall skena iväg. Är det då ett problem om stockholm stad är med och delar kostnaderna med landstinget?

Borde inte Stockholms stad och landstinget ägna sin kraft till att gemensamt försöka få ner det fasta priset så lågt som möjligt? Borgarnas återremiss öppnar upp för förnyade motsättningar mellan Landstinget och Stockholm, just när enighet inom stockholmsregionen är mer nödvändig än någonsin.

Jag har svårt att förstå motivet. om det inte handlar om att försöka åstadkomma allmänt kaos och förseningar samt att öka risken för ett eventuellt nytt storbråk mellan stockholmsregionen och regeringen. Trist eftersom Citybanan är ett för viktigt projekt för att slarvas bort i partitaktiska strider....

Bloggtoppen.se