Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

tisdag, juni 14, 2005

Finns det skärgård i Estland?


EstlandSödra Dagö

Nu åker jag med skärgårdsstiftelsens arbetsutskott till Estland. På turen står besök i Haapsalu, Dagö och Ösel.

Syftet med vår resa är att besöka skärgårdsbefolkningen som finns i Estland (jo det finns skärgård på andra ställen än Stockholm). Vi vill se likheter och olikheter i deras skärgård jämfört med vår. Syftet är också att se om vi skulle kunna utveckla det skärgårdssamarbete som vi idag har med Ålands och Åbolands skärgårdar. Kan vi hitta samverkansformer med estländarna också?

Historikern inom mig tycker också att det blir spännade att besöka de bygder som beboddes av Estlandssvenskarna frma till 2:a världskrigets slut.

Jag lovar att rapportera flitigt i den mån jag kommer över internet uppkopplingar. I annat fall blir det rapport efteråt.

Rapport onsdagen den 15 juni.

Vi ankommer till Estlands huvudsstad Tallin för omedelbar avfärd till Happsalu, Estlands nordvästcentrum. Där tillbringar vi en stor del av dagen med att träffa lokala tjänstemän och representanter för turistnäring och naturskydd. Vi hinner även med ett besök i de gamla svenskbygderna. Nuckö kommun där vi bland annat besöker Birkas och kommunens entusiastiske svensksprakige borgmästare. Dessutom besöker vi Nuckö kyrka och prästgard bägge viktiga centra för estlandssvenskarna. Landskapet är fantastiskt, paminner mycket om Sveriges kustbygder.

Rapport lördagen den 18 juni

Ankommer ater till Tallin. Besöket pa Dagö och Ösel var mycket intressant och givande. Vi träffade politiker och tjänstemän fran öarna samt bofast befolknig. Förvanansvart manga talade svenska. Dagö (trevligt namn) var en skogkädd glesbefolkad ö med stora problem med arbetslöshet och avfolkning. Man försöker utveckla turismnäringen men fragan ar om man kommer kunna fa fram investeringsmedel. Ösel är pa manga satt dess raka motsats, ön har ett levande varierande landskap och är betydligt mer tätbefolkad. Även om den som resten av den estniska skargarden har problem med minskande befolkning. Ösels huvudstad har ocksa manga hotell och restauranger. Staden paminner mycket om Visby.

Sammantaget har resan varit givande och spännande. Estland har som redan tidigare konstaterats skärgard. De har livaktiga skargardsorganisationer. De möter likartade problem som den stockholmska skargarden gör. Jag tror att stiftelsen och andra skärgardsorganisationer har mycket och lara av och om när det gäller Estland. Och jag tror att det agr att hitta spannande samarbetsomraden.

6 Comments:

At 10:31 fm, Blogger Urban Lindstedt said...

Det är nog bästa att postar flitigt Dag för jag var på både Dagö och Ösel förra sommaren och de hade skyltar om trådlöst bredband mitt ute i skogen. På Dagö var det lättare att hitta en uppkoppling än en restaurang. Hur som helt var Dagö, Ösel och Haapsalu fantastiska ställen att besöka.

 
At 2:15 em, Anonymous Izabelle Friberg said...

Säkert jättefint. Jag och andra skattebetalare skulle dock varmt uppskatta om ni kunde hålla er i Stockholm (ni vet, det geografiska området som er valkrets är baserad i) och styra upp sjukvården som är under all kritik.

Allvarligt talat, ni har blivit valda på ett programm som närmast uteslutande handlar om sjukvård. Väl valda väljer ni att hänga i ...Estlands skärgård...Que?

:Iza

 
At 3:23 em, Blogger Dag said...

Så vitt jag vet sysslar skärgårdsstiftelsen inte alls med sjukvård. Jag tycker inte heller att den ska göra det.

Sen till det vanliga trista påståendet om att sjukvården är under all kritik. Visst finns det gånger då sjukvården misslyckas, men att den är under all kritik kan ju verkligen diskuteras inte minst mot bakgrund av följande rapport från OECD som presenterades den 10/6."Kommentar till OECD:s rapport om vården
OECD bekräftar bilden av en väl fungerande svensk hälso- och sjukvård

OECD:s senaste granskning av den svenska ekonomin innehåller ett särskilt kapitel om den svenska hälso- och sjukvården.

OECD konstaterar att svensk hälso- och sjukvård fått dålig publicitet under senare år, men att svenskarna i en internationell jämförelse har all anledning att vara nöjda med sitt hälso- och sjukvårdssystem. Den svenska hälso- och sjukvården är av hög kvalitet, och är relativt väl finansierad. Sjukvårdssystemet är också ett av de mest innovativa och flexibla i hela OECD. En bidragande faktor till det är den höga graden av decentralisering, fortsätter OECD.

Sverige klarar sig väl jämfört med andra länder när det gäller såväl tillgång till vård som kvalitet, resultat och effekter. Särskilt de medicinska resultaten är framstående, med lägst spädbarnsdödlighet, hög överlevnad efter hjärtkärlsjukdom och låg dödlighet i cancer. Att de goda resultaten nås med endast genomsnittliga kostnader betyder att den samlade effektiviteten i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet är god jämförd med andra länder.

Det är kombinationen av måttliga kostnader, bra tillgång till vård för alla, goda medicinska resultat och goda hälsoeffekter som ger utslag i jämförelserna med andra länder."

Hela artikeln kan man läsa på nedanstående adress..

http://www.skl.se/artikel.asp?C=361&A=15661

 
At 9:34 fm, Blogger Roger said...

Annars kan man läsa Johans funderingar om sjukvården.

Ger ett intressant perspektiv tyckte nog jag.

 
At 3:01 em, Anonymous Inga Näslund said...

Kul att ni varit i Estland, Dagge. Ett fantastiskt semesterland för övrigt, ni missade Estlands "sommarhuvudstad", Pernu.

 
At 3:48 em, Blogger Dag said...

Instämmer Pärnu är en fantastisk stad som förtjänar besök av svenskar. Det är dock lite värre med skärgårdsinfluenser där om man inte räknar Runö, förstås.

 

Skicka en kommentar

<< Home

Bloggtoppen.se