Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

söndag, augusti 14, 2005

Vi lever i den bästa av världar!

Den "eviga sanningen" är att avregleringar och fri marknad leder till ökat välstånd för alla....Denna sanning understrykes ytterliggare utav Aftonbladets artikel om livsmedelsförsörjningen i Niger idag. Fantastiskt! Världsbanken (som Sverige är medfinansiär till) har tydligen via sina dogmatiska nyliberala krav sett till att en stor del av landets befolkning svälter ihjäl. Allt för att man skall leva upp till de liberala nationalekonomernas krav på hur ekonomisk politik skall föras......

Bloggtoppen.se