Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

onsdag, september 21, 2005

Rättsäkerheten och kampen mot terrorism

Idag kom EU domstolens utslag rörande EU:s rätt att sätta människor i ekonomisk karantän. Bakgrunden är att man i efterdyningarna från terroristatacken mot World trade center beslutade sig för att strypa terroristernas ekonomiska flöden. (Vilket är ett gott syfte).

Man bestämde sig för att FN skall kunna sätta upp människor i ekonomisk blockad. Dvs deras ekonomiska tillgångar skall kunna frysas. På amerikansk begäran kom tre somaliasvenska att sättas upp på den listan. De förklarades för ekonomiskt fredlösa, deras tillgångar frystes. Det blev förbjudet för svenska myndigheter att ge dem ekonmiskt understöd, inklusive socialbidrag.

Jag kan givetvis inte bedöma riktigheten i USA:S anklagelser. Det är fullt möjligt att någon utav de tre har skumma saker för sig. En utav dem känner jag. Jag har mycket svårt att tro att han skulle vara inblandad i muslimska fundamentalistiska rörelser. Hans åsikter är snarast de motsatta. Han var inblandad i "Al baqarat banknätverket", det vet jag. Det är dock inte samma sak som att automatiskt vara terrorist.

I ett land som Somalia utan fungerande statsmakt, i nästan total anarki, så finns det inget utrymme för ett normalt västerländskt bankväsende. Därav infomella banknätverk som Al baqarat.

Min vän lyckades få blockaden mot sig själv upplöst. Priset var att han lovade och svor inför amerikanarna att han aldrig haft något med terrorister att göra.

Jag kan inte låta bli att bli bekymrad. Ska vi verkligen ha system som innebär att enskilda kan sättas i total ekonomisk blockad? Utan ens möjlighet till rättslig prövning. Ska blockadsystem, om nu sådana skall finnas, vara så drakoniskt utformade, så att inte ens socialtjänsten tillåts se till att den bannlyste och dennes familj har möjlighet att överleva?

Vilket pris är vi bereda att betala för att förvara oss mot terroristgalningar? var går demokratins och rättstatens gränser? Och varför prövas en så här fundamental frågeställning inte utav de folkvalda politikerna, utan istället utav en domstol?

4 Comments:

At 10:12 fm, Blogger fredrik said...

Jag håller på att läsa Mattias Gardells nya bok Bin Ladin i våra hjärtan - Globaliseringen och framväxten av politisk islam (Leopard). I den gör han en intressant distinktion mellan två strömmningar i islamism. Å ena sidan finns det avangardistiska revolutionärer ("leninister") som vill förändra samhället uppifrån genom att gripa makten med våld. Å andra sidan finns det "folkhemsislamister" som genom folkrörelsearbete verkar för att förändra samhället underifrån med social rättvisa, demokrati och mänskliga rättigheter som ledstjärna. Det senare beskrivs som "i det närmaste socialdemokratisk i Broderskaparnas tappning". Al Barakat är ett exempel på sådant folkrörelsearbete. När staten inte kan tillhandahålla sjukvård, försäkringar, utbildning eller lån då kliver dessa folkrörelser in. Intressant läsning hur som helst.

Men vad jag egentligen ville säga var att "muslimska fundamentalistiska rörelser" är ett väldigt trubbigt uttryck eftersom det förutsätter att någon tolkning av islam är mer grundläggande ("fundamental") än någon annan. Alla muslimer baserar rimligen sin tro på fundamenten (Koranen och Sunna) men måste samtidigt tolka dessa i det sammanhang där de lever (Ijtihad).

När det gäller "demokratins och rättstatens gränser" så har de väl rimligen inga gränser annat än att de ska vara förutsägbara och lika för alla. Kriget mot terrorismen har löst upp de gränserna. Nu helgar ändamålet ("kriget") medlen. Det är läskiga tider vi lever i.

 
At 11:56 fm, Blogger Dag said...

Fundamentalism i min mening betyder att man oerhört ensidigt bejakar en filosofi, tro. Samt att man som en följd av detta automatisk nedvärderar andra filosofier så mycket så att man äär beredd att gå extremt långt i kampen emot dem. Man vägrar som fundamentalist att ha minsta föärståelse för andra människors syn på världen.

Att vara troende muslim innebär inte att man per definition är fundamendalist. (Lika litet som att vara troende kristen är det samma som att vara fundamentalist) Det skrämmande i dagens krig mot terrorn är att en del verkar dra paralleller mellan religös muslimsk tro och just fundamentalistisk extremism.

 
At 6:29 fm, Anonymous Anonym said...

Hi :)

I absolutely love your blog! I'll definitely bookmark it, keep up the great work.

Please check out my site if you get some time: DollarBuddy

 
At 4:28 em, Blogger Blogrankers said...

Hej,

jätte bra blogg! Du borde marknadsföra bloggen och få fler läsare.

Blog Rankers kan du lägga till din blogg helt gratis.

Lycka till!

E.

 

Skicka en kommentar

<< Home

Bloggtoppen.se