Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

söndag, oktober 30, 2005

Nu är kongressen igång

Jag har ju tidigare skrivit om hur kul det är att åka på kongress. Vilket det är. Nu är kongressen igång. Idag på söndagförmiddagen hade kongressen en spännande diskussion om partiets organisation och arbetsformer. Dödstrist kanske du säger. kul och viktigt tycker jag. Hur politiken organiseras hur människor bereds möjlighet att vara med och påverka rör demokratins väsen. men också förutsättningarna at bedriva långsiktigt hållbar radikal politik.

I dagens debatt rönte jag och Stockholms Arbearekommun några viktiga framgångar. Vi fick in skrivningar i partistadgan om att socialdemokratin alltid ska eftersträva att vara ett modern folkrörelseparti. Vi fick kongressen att stödja uppfattningen att individens val av hur och var man vill organisera sig ska respekteras. (Ja otroligt nog finns det människor som inte tycker det).

Vi lyckades dessutom stoppa et förslag som innebar att partiets lokala föreningar inte längre skulle vara grundorganisationer i partiet. Något som allvarligt skulle ha skadat partiföreningarnas möjligheter att påverka partiets utveckling och partiets lokala förankring. I det stora hela en riktigt bra och framgångsrik dag.

Bloggtoppen.se