Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

onsdag, december 21, 2005

Heja USA!

Som socialist beskylls man ju ofta för att vara enögt kritisk till den enda kvarstående supermakten USA. När jag exempelvis för ett tag sedan råkade hylla dramatikern och nobelpristagaren Pinter, så retade jag upp flera (ny)liberaler till nästan hysteriskt pubertila utfall.

På ett område (bland flera andra) råkar jag vara förbehållslös USA vän och anhängare. USA har en sund och klok inställning till religion och skolväsendet. Den amerikanska konstitutionen förbjuder helt enkelt sammanblandning av de två. Senast kom detta till uttryck i den dom som stoppade en skola i Dover, Pensylvania från att undervisa i den kvasireligösa skapelseteorin "Intelligent design" som alternativ till Darwins evolutionsteori.

I vårt land har vi en aningslös och naiv inställning till religioner och skolväsende. Inte minst de senaste årens explosion utav religiösa friskolor förskräcker. Vi har galningarna i Livets ord och vi har muslimska och judiska friskolor, det finns dessutom diverse obskyra religösa sektskolor. I mitt tycke är detta fullständigt huvudlöst. I ett mångkulturellt samhälle kan och bör skolan vara en sammanhållande kraft som skapar tolerans och förståelse mellan de som bor och verkar i vårt land.

De religösa friskolorna förstärker och fördjupar de etniska, sociala och klassmässiga klyftorna i Sverige. De borde förbjudas.

Sen är det väl lika bra att understryka att jag inte är emot alla friskolor. Det finns spännande friskolor som utvecklar skolväsendet. Där nya eller alternativa pedagogiska former som inte fått plats i det konventionella skolväsendet har fått en möjlighet att verka. Det sistnämnda är bra och nödvändigt.

2 Comments:

At 2:44 em, Anonymous Veronica Palm said...

Även om konstitutionen är tydlig så visar väl det faktum att det överhuvudtaget pågår (pågick?) undervisning med basen i inelligent design på en absurd sammanblandning mellan verklighet (som skolan bör syssla med) och mystik (som folk får ägna sig åt om dom känner att det känns bra).

Möjligt jag är extremt svensk med religion är för mig en ickefråg. Folk får tro vad dom vill bara det inte går ut över andra människor, oavsett om det är i form av diskriminering, krig eller abortmotstånd.

 
At 5:03 em, Blogger Dag said...

Du har rätt Veronica. Religion är och bör vara en fråga för den enskilde. Skolan däremot är både en fråga för den enskilde men också något väldigt grundläggande för hur ett samhälle fungerar i sin helhet.

 

Skicka en kommentar

<< Home

Bloggtoppen.se