Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

tisdag, december 06, 2005

Statistik om Stockholm

Stockholms statistiska årsbok , (ugiven av utrednings och statistik kontoret), har ånyo utkommit med sitt årliga nummer. Här finns sanningar om allt att finna. Bland mängder av fascinerande fakta hittar jag bland annat...

- Medelåldern för stockholmare är 39 år, (tendensen är sjunkande). Mest ökar befolkningen på Kungsholmen och i Liljeholmen. Högst födelsenetto (födda-döda) har man på Norrmalm.

- Det är vanligare att folk från söderort respektive västerort flyttar utomlands än att de flyttar sinsemellan.

- Arbetslösheten är lägst i Norrmalm (2,5%) och högst i Spånga Tensta (6,2%)

- 29,2 % av befolkningen i Rinkeby får ekonomiskt bistånd någon gång under året. 1,3% av befolkningen på Östermalm.

- Medelinkomsten är 248 000 kronor på Östermalm, 105 400 kronor i Rinkeby.

- Den genomsnittlige stockholmske mannen kan räkna med att leva i 78,1 år, motsvarande kvinna i 82,6 år. (Siffror för medellivslängd uppdelat per bostadsområde står dock inte att finna.)

Statistikboken är fantastisk. Ur den går det att skapa massor av politik. Helt uppenbart är att de som påstår att Sverige och Stockholm inte längre är ett klassamhälle. inte har en aning om vad de pratar om.

Stockholm är visserligen världens bästa stad. Men fakta talar tydligt; staden är tydligt uppdelad efter klass och etnicitet. För stockholmare som vill ha en mer rättvis och jämlik stad fiknns det mängder med arbete att göra.

Bloggtoppen.se