Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

tisdag, mars 14, 2006

Landstingets skärgårdsverksamhet


passa på så länge som isen liggerHar precis haft en stimulerande debatt om landstingets skärgårdverksamheter. Landstinget har ju ända sedan storlandstingets bildande 1971 haft omfattande verksamhet i skärgården. På de här trettio åren har situationen förändrats till det bättre.

Då var skärgården en avfolkningsbygd med alla glesbygdens problem. Nu är den en växande bygd med oerhört stark framtidstro.

Debatten idag handlade om landstingets skärgårdspolitiska program, dvs vad ska landstingets verksamheter göra i skärgården.

Landstinget försöker hjälpa till med hjälp av Skärgårdsstiftelsen. Dess uppgift är att se till att vanligt folk kan komma ut i skärgården. Samt att försöka bevara och värna såväl miljö- som kulturintressen. Stiftelsen skall arbeta mycket mer med att försöka få ut de "nya svenskarna"till skärgården.

Waxholmsbolaget står för den viktigaste kollektivtrafiken i skärgården och gör fantastiska insatser. Där handlar det om nya vintergående båtar och bättre turförbindelser till fler öar.

Även sjukvården har mycket speciella svårigheter att hantera i skärgården.

Allt detta skulle beslutats idag. Det blev minoritetsåterremiss. Trist tycker jag men det är väl ett tecken på att borgerligheten börjar bli nervösa inför valet.

Ett utav de borgerligas märkligaste argument för återremiss var att det inte står om fastighetskatten i programmet. Ganska märkligt eftersom landstinget överhuvudtaget inte beslutar om statliga skatter... Håjaja, det är val som sagt.

Bloggtoppen.se