Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

onsdag, mars 08, 2006

Reallöner, propaganda och sanningen

I dag vaknade jag upp till den alltid lika adrenalinstimulerande Dagens Nyheter. Debattsidan uppläts till en skakande rapport som tagits fram på uppdrag av Svenskt Näringsliv. "Svenska låginkomsttagare stora förlorare i Europa" lyder fältropet.

Vidare hävdar svenskt Näringsliv att...
"Paradoxalt nog innebär det att den fattigare delen av befolkningen skulle gynnas av mindre fördelningspolitik och mer politik som syftar till att förbättra den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen."

Undersförstått lite ökade klassklyftor och orättvisor ökar tillväxten och därmed ska de fattiga gynnas på sikt. allt enligt Galbraights hästskitsteorem. Dvs ge hästen havre så kommer det ut käk till småfåglarna i den andra änden.

Jag konstaterar att problemet som de svenska löntagarna har fått genomgå är att de svenska rellönerna under lång tid sjönk. Inte minst under de år som Sverige styrdes av borgerliga regeringar.

Sanningen som svenskt näringsliv nogsamt blundar före är att de svenska reallönerna under de senaste tio åren (under socialdemokratiskt styre) ökar. För närvarande har dessutom den radikala jämlikhetsnationen Sverige bland de högsta tillväxtnivåerna i Europa.
Tvärtemot vad svenskt näringsliv tror, hävdar så är sanningen precis tvärtom. Jämlikhet är tillväxtbefrämjande.

Bloggtoppen.se