Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

fredag, oktober 06, 2006

Fegisarnas uppmarsch

Nu träder de botfärdiga fram.

"-Vi visste att partiet hade fel politik och fel strategi. Vi kunde emellertid inte säga det eftersom vi var rädda för att drabbas av repressalier."
"- Jag var rädd för Göran Persson".

Jag säger trams. Politik handlar om åsikter och om politisk vilja. Fegisarna som nu träder fram och säger att de hela tiden tyckt att kursomläggningar varit nödvändiga, men inte vågat säga det är helt enkelt fega.

Tyvärr är de exempel på en annan sorts politiker; Karriäristerna. De är en sorts politiker som i varje givet läge funderar på hur deras ställningstaganden kan gynna deras egna personliga karriärer och maktpositioner.

Om det är något som skadat socialdemokratin så är det just att den sortens politiker tillåtits ta plats.

Det är i mitt tycke absurt att skylla valnederlaget på en enda person. Det är aldrig en person som ensamt vinner val. Lika litet förlorar en person valet. Ansvaret för valnederlaget är en betydligt mer komplex historia.

Därmed inte sagt att inte enskilda också ska ta sitt ansvar. Jag tycker att en förtroendevalds enda rimliga hållning efter val är att man ställer sin plats till förfogande. Ingen enskild innehar uppdrag utifrån någon naturlig rätt. Alla förtroenden prövas och det är sjävfallet partiet och partiets medlemmar som har den fulla rätten att bestämma vem eller vilka som skall företräda partiet.

Bloggtoppen.se