Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

söndag, oktober 08, 2006

Höger? Vänster?

I det socialdemokratiska partiets eftervalsdiskussion kommer säkerligen (ja de hörs redan) krav ställas på en kursomläggning av politiken. Några kommer kräva att partiet ska gå högerut, närmare mitten. - Vi måste vinna medelklassen åter!

Andra kommer kräva tydligare skillnader.
- Endast om partiet vågar stå för sina vänstervärderingar kan vi öka intresset, valdeltagandet säger andra.

Sen försöker företrädare för bägge riktningarna försöka bekämpa varandramed hugg och slag.

Jag tycker att hela diskussionen är otillräcklig. I mitt tycke har bägge grupperingarna nämligen rätt, på sitt sätt.

Socialdemokratins unika styrka baseras på förmågan att få med olika samhällsklasser och grupper i vårt samhällsomdaningsprojekt. När vi vunnit medelklassen och arbetarklassen, då brukar vi vinna val.

Ambitionen för det socialdemokratiska partiet måste rimligtvis vara att både få med medelklassen, men samtidigt behålla stödet från LO:s medlemmar; partiets traditionella kärnväljargrupper. Det har gått förr och bör inte vara omöjligt även i framtiden.

Sen tror jag att socialdemokratin vinner på tydlighet.

De nya moderaterna vann valpropagandan genom att låtsas vara mer socialdemokrater än vad socialdemokratin själva är. Nu kommer verkligheten. Kraven från de borgerliga kärnväljarna med angrepp på trygghetssystemen och skattesänkningar ska verkställas. När det görs kommer väljarna känna sig lurade. Risken för upplevt väljarsvek är betydande.

Vi behöver fila på vår motpolitik. Den måste vara tydlig. Det ska göra skillnad att rösta på socialdemokratin. Vår motpolitik ska dessutom bygga på att den ska ha möjlighet att kunna samla breda koalitioner bakom sig.

6 Comments:

At 11:08 fm, Anonymous Erik Laakso said...

Bra Dag, en utmärkt uppvisning i klokskap. Om vi ska fortsätta bygga ett välfärdssamhälle för alla invånare så behöver medelklassen uppskatta välfärdens fördelar för att vilja vara delaktiga i betalningen. Bara så kan medel till de sämst ställda, ställas till förfogande på ett socialdemokratiskt reformistiskt vis. Därför behöver vi nog gå till "vänster" på områden där vi gått till "höger" och vi behöver gå till "höger" där vi gått till "vänster", vad nu detta kan betyda i realiteten.

 
At 11:41 fm, Blogger Johan Sjölander said...

Jag tror också att vi måste göra upp med ett antal "myter" om socialdemokratisk politik som borgarna tyvärr lyckats kleta fast (att vi sätter bidrag före arbete, att vi struntar i kunskapsinnehållet i skolan, att vi är ett arrogant överhetsparti som sätter den egna makten framför värderingarna etc.) Här handlar det precis som Dag skriver mer om tydlighet än någonting annat. Ett bra inlägg.

Förresten Dag, jag har utmanat dig. Kolla in

http://johansjolander.blogspot.com/2006/10/jag-en-demokratisk-socialist-med-ett.html

 
At 1:55 em, Blogger Dag said...

Jag vet att jag är utmanad, Johan.

Jag ska ta mig en funderare över lämpliga svar. (en del av frågorna tål att bita i;=). Så återkommer jag.

 
At 7:39 em, Anonymous Anonym said...

Hej!

Jag skulle gärna vilja ha några kommentarer på mitt inlägg av partivänner som känner oro inför partiets framtida utveckling.

Valresultat reser en rad olika frågor. Varför gick det bra för våra partivänner i Göteborg? Har vi någonting att lära?
Jag har fått rapporter om det har varit lågt valdeltagande i antal av Stockholms förorter, cirka 50-60 procent valdeltagande. Det är jämförbart med städer i USA. Paris slitna förorter ligger valdel-tagandet, cirka 50 procent. I ett antal av dessa förorter brann bilar ner häromåret. Ungdomar som kände frustation och vanmakt, hög arbetslöshet. Det kanske är en tidsfråga när bilar börjar brinna i Stockholms förorter om ungdoms-arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå.

Partiet saknade en kraftfull jobb-politik, enligt flera politiska
bedömare. Jag skrev i LO Tidningen den 25/8 att regeringen skulle statsa på en offensiv jobbpolitik som skulle ge eko från Ystad till Kiruna. Och att höja a-kassan from den 1/12-06 så arbetslösa kunna köpa julklappar till sina barn.

Stockholms arbetarekommun har antaget på repet ett social- och trafikpolitisk porgram. Varför ha inte AK behandlat ett syssel-sättning- och arbetsmarknads-politiskt program? Enligt mina källor). Tänk om man kunde få var med i sådan grupp och skriva några rader.

Jag måste få beklaga mig lite har ej fått något uppdrag av min partiföreningen som ger mig ett vitt kort till repet (yttrande-rätt).
Tänk om man kunde få gå upp i talarstolen och redovisa sina tankar muntligt. Jag är annars ganska road av att uttrycka mig i skrift (se google.se) Brukar bl a kommnentera Enn Kokks blogg.

Hälsningar
Rustan Rydman
Maria-Södra stations (s) förening

 
At 8:51 fm, Anonymous Anonym said...

Höger eller vänster är inte den stora frågan. Det är snarare hur man kommer runt det förakt som valmanskåren känner för politiska broilers som du, Dag. Vänsterromantiker från medelklassen som aldrig gjort ett dagsverke på den reguljära arbetsmarknaden men ändå gör sig till talesman för "arbetare"! Patetiskt!
Först när partiet företräds av människor som i sanning vet vad vi på golvet tycker och tänker kan det återerövra rätten till politisk makt.

 
At 10:27 fm, Blogger Dag said...

Fantastiskt. Ännu ett inlägg från en anonym (fegis).

Min bakgrund har denne anonyme fegis dessutom inte en aning om.

 

Skicka en kommentar

<< Home

Bloggtoppen.se