Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

tisdag, oktober 24, 2006

Lite politisk historia

Just nu befinner jag mig i ett politisk vakuum. Jag och mina kompisar är försatta i opposition, men vi vet inte hur vi ska formera oss innan den nya borgerliga majoriteten visat korten.

Det sistnämnda verkar dessutom gå oerhört långsamt och trögt här i landstinget. I stadshuset och i regeringsdepartementen har de nya makthavarna formerat sig och gett besked. Här i landstinget går det uppenbarligen trögt. Undrar varför?

Hur som helst det ger mig lite tid över till att studera gamla skrifter. Här om dagen hittade boken "Till Hjalmar Mehr" en vänbok utgiven 1970. I den hittade jag följande högaktuella citat av Tage Erlander.

"Visst vill vi alla att beslut i samhället skall fattas så nära som möjligt de människor som berörs av dess verkningar. Det gäller både i geografisk och i social mening. Det får inte finnas hinder till kontakt mellan uppdragsgivarna- alltså medborgarna- och de förtroendevalda. Men samtidigt som vi vill detta, vill arbetarrörelsen också andra ting. Vi vill inte acceptera alltför stora olikheter i levnadsförhållanden, därför att människor till exempel bor i olika kommuner - i rika, i fattiga, i socialdemokratiskt styrda, i borgerligt styrda. En låginkomsttagare eller en barnfamilj skall exempelvis inte ytterligare lastas för att man bor på "fel" ort i landet. Socialdemokratin vill garrantera likformighet i trygghet för alla.

Stora orättvisor får inte konserveras som en följd av att folkmajoriteten - uttryckt genom regeringspolitiken- inte kan förverkliga sina politiska ambitioner. när man kräver "decentralisering", görs detta ofta utan insikten att centraliseringen inom den offentliga sektorn är ett medel för att uppnå jämställdhet och trygghet för människorna.

Det här var Tage Erlanders budskap till vännen Hjalmar Mehr. ett budskap som direkt går att översätta till dagens debatter om skatteutjämning, kommunalt självstyre. Stark enhetlig offentligg sektor och självförvaltningsdiskussionen.

Etiketter: ,

Bloggtoppen.se