Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

tisdag, november 14, 2006

Nu reas våra gemensamma tillgångar ut.

Dagens främsta moderat-tokeri måste väl ändå vara Ulla Hamiltons stridsrop om att allt ska säljas, utom själva Stockholms stadshus.

Under stenåldern. Dvs, när staden var relativt ung som självstyrande stad, så var högerns inställning dramatiskt annorlunda. De stora mark- och egendomar som stockholmarna äger gemensamt är en direkt följd av den politik som drevs av det gamla Högerpartiet.

Den gamla tidens höger som brydde sig mer om stadens väl och ve än nyliberala teorier, köpte in mark eftersom de ville trygga storstadens tillväxt i en avlägsen framtid. En viktig insikt var att ett växande stadslandskap skapar hämmande markspekulation.

Den "nya" högern är emot allt gemensamt ägande av rent principiella skäl. Följden av Hamiltons utförsäljningar blir att framtida stockholmare får betala mer för boendet, vägbyggen och kollektivtrafikutbyggnad.

Sorgligt är det.

Bloggtoppen.se