Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

onsdag, februari 28, 2007

Ansvarskommittén

Har lämnat sin slutrapport. De föreslår att dagens landsting ersätts med 6 till 9 regionkommuner, samt att den statliga förvaltningsorganisationen anpassas därefter. Jag tycker att det är bra att man vill minska antalet regionala organ. Det är inte rimligt att den regionala politiken vilar på en grund som lades under Axel Oxenstierna på 1600 talet. Inte minst den expansiva Mälardalen skulle må bra av fastare samarbetsformer.

Sen verkar det tyvärr som om kommittén mest har ägnat sig åt att rita nya kartor och mindre åt att fundera över hur ansvaret ska fördelas mellan stat, regioner och kommuner. Finns det uppgifter som borde flyttas från staten till regionerna? Finns det saker som dagens landsting ansvarar för, som istället borde flyttas till kommunerna? Och tvärt om?

Återkommer i frågan nästa vecka.

Bloggtoppen.se