Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

onsdag, februari 07, 2007

Dagens Borg

"Regeringen avser därför att inrätta ett finanspolitiskt råd som ska utvärdera och granska regeringens ekonomiska politik. Det finanspolitiska rådet får i uppdrag att årligen utvärdera regeringens måluppfyllelse inom den ekonomiska politiken.

Rådet får också i uppdrag att utvärdera kvaliteten i det underlag som ligger till grund för regeringens ekonomiska bedömningar. Tanken är att rådet bland annat ska ge underlag för allmänheten att bedöma om den ekonomiska politiken är uthållig och om de åtgärder som vidtas leder till varaktigt högre sysselsättning."

Visst är det bra. Regeringen ska utse ett råd som ska tala om för oss att regeringens politik är bra. Det är nog bäst att man tillsätter rådet snart. Så att inte olydiga medborgare får för sig att regeringens politik ökar klassklyftorna och orättvisorna i vårt Sverige.

Bloggtoppen.se