Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

onsdag, juni 06, 2007

Fonseca lämnar KD

En radions nyheter idag är att Juan Fonseca lämnar KD. jag kan ju inte påstå att jag blir särskilt förvånad. I synnerhet som jag hade med DEN STORE POLITIKERN att göra när han var medlem i socialdemokratin. Hans politiska övertygelse låg mest i hans riksdagsplats. När inte den kunde garanteras längre, så var det dags att hitta en ny politisk övertygelse. Undrar vilket parti som Fonseca tänker hemsöka framöver.....Eller om han faktiskt tänker starta det nya parti han pratat om i decennier. Ett parti som självklart främst kommer företrädas av DEN STORE POLITIKERN.

6 Comments:

At 2:15 em, Anonymous Hans Kilsved said...

Så trist och nedlåtande. För mig är Juan Fonseca en dubbel tragik. Mest tragiskt för socialdemokratin.

Jag mötte Juan Fonseca 1984 när jag ledde en studiecirkel där han var deltagare. Han var glad och utstrålade energi. Han åtog sig att fixa kaffe, det var en naturlig uppgift för någon som kom från Colombia, sa han. Juan blev ordförande i Rinkebyföreningen och skrev artiklar i nästan varje nummer av lokaltidningen. Han var ambitiös och påläst. Han skapade allianser med andra i Rinkeby. Han blev föreståndare för Folkets Hus i Rinkeby. Det dröjde inte länge innan han fick rollen som Mr Rinkeby.

Juan valdes in i fullmäktige. En del personer som stått länge i vänteläge på listan blev förbigångna. Men Juan fortsatte att vara mycket aktiv. Samtidigt började hoten komma. Juans familj tog väldigt illa vid sig. När hotbilden förvärrades fick Juan ha polisskydd. Jag minns hur skärrad Juan var över detta.

Mats Hulth lanserade Juan Fonseca till riksdagen. Juan lyckades på ett påtagligt sätt mobilisera väljare i invandrartäta områden på Järvafältet. Juan lyftes fram som en symbolfigur. Även denna gång var det många som kände sig förbigångna när Juan tog plats i riksdagen. Juan var ofta gäst i Tv-sofforna när invandring och miljonprogramsområden diskuterades. Han gjorde ofta mycket bra ifrån sig. Juan var dock inte luttrad av årtiondens personstrider i SSU och saknade insikter i mellanledsförhandlingarnas speciella köpslående. Han var inte fostrad i Jantelagen. Han lyckades på något fatalt sätt stöta sig med Leif Hjärpe och Sylvia Lindgren. Forne vännen Mats Hulth försvann in i dimman. Bland partifolket stod Juan högt i kurs - i provvalet till riksdagen hamnade han högst. När mellanleden sedan köpslagit färdigt stod han dock utanför valbar plats.

Vad väntar man sig när man ställer den populäraste riksdagsmannen utanför valbar plats? Att vederbörande skall tacka och bocka? Tyst inta sin plats i korgen? Vad väntar man sig när snacket går om att Juan överdrivit de hot som riktades mot honom och hans familj?

I mitt huvud var det logiskt att Juan sökte sig till ett annat parti. I Västerbotten hade den färgstarke Jabar Amin ställts utanför riksdagslistan på ungefär samma sätt som Juan. Jag var inte förvånad när de gjorde gemensam sak och gick till miljöpartiet. Men säga vad man vill om miljöpartiet - det är inte särskilt invandrartätt eller internationalistiskt.

Jag var heller inte förvånad när glasmästaren i Rinkeby, nuvarande ordföranden i stadsdelsnämnden, Dikran Demir (numera Dison) värvade Juan till kristdemokraterna. Just i Rinkeby har kristdemokraterna erbjudit en mötesplats för katoliker från Sydamerika, ortodoxa syrianer och armenier.

Nu har kristdemokraterna makten. Då spelar det mindre roll om det finns sympatiska enskilda individer som attraherar invandrare. Då blir politiken synlig på ett annat sätt. Jag är därför inte förvånad när Juan lämnar kristdemokraterna.

Men istället för att fnysa åt denne man som faktiskt fortsatt att jobba med diskrimineringsfrågor ända sedan han lämnade riksdagen, skulle jag om jag var Du bjuda honom på en öl och säga - välkommen tillbaka!

För mig finns det en kontinuitet i Juans engagemang som är värd all respekt. Trots att folk pissat på honom har han fortsatt att vara engagerad i integrationsfrågor. Han har inte lagt sig ner och dött. Han har letat lämpliga forum för att driva dessa frågor. Jag hade så gärna önskat att socialdemokraterna hade lyckats ta hand om honom.

 
At 4:24 em, Blogger Dag said...

Man kan ju tycka vad man vill om Juans förtjänster. Jag konstaterar att hans lojalitet med socialdemokratin satt i hans riksdagsplats.

För mig handlar politik främst om värderingar och ideologi.

Självfallet kan man bli förbannad på enskilda personer när diverse personstrider äger rum. Visst är det så att man kan råka illa ut i den meningen att man inte får de uppdrag man vill ha.

Men när man överger värderingarna/ideologin därför att man inte får "rätt uppdrag", så tappar man åtminstone min respekt.

 
At 10:00 fm, Blogger juan said...

Hej, Dag Larsson!

Häromdagen träffade jag en person som är medlem i SAP Stockholm. Hon, en av de få socialdemokrater som hälsar och pratar med mig när de ser mig, berättade för mig om att hon hade läst en Blogg där du brukar skriva. Jag måste erkänna att jag inte visste att du hade en egen Blogg, ärlig talat så intressant politiker för mig är du inte för att jag skall slösa min tid på att lösa din Blogg. Hon berättade att du hade skrivit om mig i din Blogg. För att vara ärlig, blev jag lite nyfiken eftersom du inte är vem som helst inom (s) maktapparaten i Stockholm: du är en av de som ingå i maktapparaten i Stockholms arbetarekommun, Aftonbladets ledarsida har kallat dig och dina närmaste (s) maktvänner för (s)-maffia i Stockholm, dessutom är du Landstingsråd i Stockholm.

Jag har läst det du skrivit om mig i din Blogg. Jag måste erkänna att jag blev lite imponerat över att du klarade av att skriva om mig, med samma ag som du alltid har haft mot mig, men med lite ironi. Att du klarade av att vara ironisk och inte vara hänvisa till partiets stadgar och paragrafer, måste betraktas som en bedrift, eller hur? Känn dig stolt över bedriften, du utvecklas!

Det andra som imponerade mig är att du, en viktigt makthavare inom (s) och inom landstinget, kan ägna tid åt en så obetydligt och icke inflytelserik person som jag är. Jag funderade: det är åt detta mina skattepengar går. Jag, tillsammans med alla andra invånare i hela Stockholms region, betalar din lön, (den är inte precis liten, ca 70-90 tussen/månad plus mängder med förmåner, misstänker jag), för att du skall ägna din tid åt en betydelselös Blogg.
Men, men, Aftonbladets ledarsida vet med allt sannolikhet vad de skriver om dig och dina vänner, eller hur?

Det tredje som imponerade mig är att du, kanske på grund av din ag mot mig, har svårigheter att förstå vad jag har ägnat min tid åt i politiken: jag har ägnat mig åt att motarbeta diskriminering som utövas av alla politiska partier och övriga maktstrukturer i samhället.
Man får sällan veta vad partierna vill göra mot den allt mer omfattande diskrimineringen av invandrade personer och deras barn vad gäller t.ex. boendesegregation, arbetslöshet och maktlöshet. Diskriminering inom dessa områden är verkliga orsaker till att Sverige är splittrat i ett ”vi” och ett ”dom”. Frågor om strukturell diskriminering och maktlöshet och om invandrarnas stora betydelse för Sveriges utveckling nämns mycket sällan av företrädare för våra partier.

De politiska partierna är möjligen den etniska vita medelklassens sista reservat. Alla andra sektorer i samhället befolkas av mångfald. Invandrade medlemmar i de politiska partierna filtreras väldigt noga, och de få som godkänns och lyckas ta sig uppåt i hierarkierna är de som denna vita medelklass bedömer som likasinnade, de som tänker som ”vi” och inte går emot ”oss”. Dessa uppmuntras att komma med sådana diskriminerande uttalanden mot de egna etniska grupperna, som den vita medelklassen skulle vilja men inte vågar uttala. Det är dessa ”legoknektar” som premieras med viktiga uppdrag och viktiga positioner i samhället.

Du och dina kompisar inom Stockholms arbetarekommun bör känna igen dig/sig i min beskrivning, eller hur? Du och dina kompisar inom Stockholms Arbetarekommun har ägnat mycket kraft åt att rensa partiet från kritiska och självtänkande personer med invandrarbakgrund. För att utföra denna typ av jobb är du i särklass inom (s) i Stockholm.

Juan Fonseca

 
At 10:59 fm, Blogger Dag said...

Tack för berömmet.

Mest oimponerad tror jag att jag är av din bok som jag läst utdrag ur. Där du beskriver hur undertecknad och Leif "Blomman" Blomberg gjorde upp om att ta bort dig från riksdagslistan.

Spännande eftersom jag aldrig hann träffa eller prata med Blomman innan han dog.

I själva verket tror jag att denna direkta lögn, tyvärr är ganska träffande för dig som politiker.

 
At 10:51 fm, Blogger Dag said...

Ja. Nu är ju Fonseca tillbaka i fadershuset. Har fått besked om att han har gått med i den lätt rättshaveristiska föreningen S 2000.

Han är förstås välkommen. Men jag undrar ärligt om han kommer att bidra till att stärka socialdemokratin och arbetarrörelsen eller om ...

 
At 10:51 fm, Blogger Dag said...

Ja. Nu är ju Fonseca tillbaka i fadershuset. Har fått besked om att han har gått med i den lätt rättshaveristiska föreningen S 2000.

Han är förstås välkommen. Men jag undrar ärligt om han kommer att bidra till att stärka socialdemokratin och arbetarrörelsen eller om ...

 

Skicka en kommentar

<< Home

Bloggtoppen.se