Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

onsdag, juni 27, 2007

Moderaterna agerar svekfullt

Politik är roligt. Det är oerhört spännande att bryta åsikter med människor som har annorlunda värderingar än en själv. Det är bland annat därför som valrörelser är fantastiska. Inte nog med att vi politiker argumenterar med varandra, vi får dessutom möjligheter att diskutera med medborgarna på ett mer systematiskt och omfattande vis.

Det politiska samtalet förutsätter dock ett visst mått av gammaldags hederlighet. Demokratin, politiken far inte bra om man säger en sak i en valrörelse och sen genomför något annat.

Det är i det sammanhanget som jag upprörs av moderaternas nedläggningar av närakuterna i Skärholmen, Farsta, Jakobsberg, Södertälje och Brommaplan.

Jag och andra som gillar närakuterna hävdade under valrörelsen att borgerligt maktövertagande i landstinget skulle innebära nedläggning. Moderaterna som uppenbarligen kände sig pressade gick ut i ett stort medieutspel sommaren 2006 och lovade att de skulle vara kvar.

Nu dagarna efter midsommar läggs ett antal närakuter ner. Falskt, ynkligt tycker jag. Om man vill stänga närakuter så borde man våga stå för det i en valrörelse....

Sättet att i det längsta hemlighålla nedläggningen tjänar säkert sina speciella syften. Men det orsakar dessutom kaos i sjukvårdsorganisationen.

Därför upplåter jag slutet på detta blogginlägg till att direkt citera ett mejl jag fått från chefen på Jakobsbergs närakut.
Jag tycker att det ganska tydligt illustrerar absurditeten i det beslut som Felippa Reinfeldt med flera moderater drev igenom igår.

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Till Ledamöterna i HSN

Med anledning av HSN beslutet om närakututredningen måste jag som Verksamhetsschef för verksamheten i Jakobsberg göra några inlägg och ställa frågan vad som är orsaken till beslutade nedläggningen av Jakobsbers Närakut.

Närakuten I Jakobsberg lever upp till samtliga kriterier ni i ert beslut anger vara Närakuternas uppdrag.
Vi tar emot ca 22 000 patienter årligen och bedriver en mycket god sjukvårdsrådgivning med IT baserat beslutsstöd.
Vi har ett mycket välutvecklat samarbete med specialistmottagningarna på sjukhuset, vilket bla annat betytt mycket för barnsjukvården i Järfälla och Upplands-Bro. Över en tredjdel av våra patienter är barn, många med mycket svår astma och andningssvårigheter som vi i samarbete med BUMM och ALB tar hand om på Närakuten utan åldersgräns. Detta är en grupp med patienter som annars hänvisats till Astrid Lindgrens barnsjukhus. andra samrbetspartners på sjukhuset är Öron-näsa hals, ögonmott, gyn mott, mfl.

Vi har ett mycket välutvecklat samarbete med Sirius ambulans i kommunerna, patienter som inte kräver sjukhusvård styrs över till Närakuten. Detta projekt har just i dagarna ytterligare intensifierats.
Vi har i samrbete med geriatriken på Jakobsbergs sjukhus direktinläggning på kliniken för att just förhindra onödiga transporter till Danderyds sjukhus.
Vi har under det senaste två åren säkrat akutkompetensen genom utbildningar och schemaläggning som säkrat kontinuitet under hela öppethållandet. Fast anställda läkare med grundlig barn och akutkompetens.
Vi har säkrat lättare ortopediska tillstånd som kan verifieras via röntgen på Jakobsberg och sedan behandlas på Närakuten. Mycket hög kompetens vid trauman, sårskador mm.
Vi har säkrat och utökat våra provtagningsmöjligheter på Närakuten och kan idag också ta infarktprover. Dagtid öven tillgång till MEDILAB.

Det vi funderat över det sista året också i samtal med DS är hur en aktiv överslussning av patienter som trots allt sitter på Danderyds sjukhus. Ett förslag som jag arbetat med är att förse Danderyd med en tidsbokningsmodul kopplat till bokningen på Jakobsberg för enkel överslussning och en säkrad tid för patienten. God service.
Jag ser det som en olycklig utveckling att lägga ner en välfungerande verksamhet som har befolkningens förtroende. Med en tillgänglighet på över 90% är Närakuten i Jakobsberg en viktig tillgång både för vuxna och barn.
Med lätta insatser i samarbetet mellan Närakuten och DS kan vi lösa överslussningen på ett effektivt sätt. Vi har idagarna också färdiga ritningar för att erbjuda obs-platser vilket ytterligare kommer att förhindra onödiga transporter till Sjukhusen.

Det är min klara uppfattning att vi uppfyller de krav ni anger både verksamhetsmässigt och lokalmässigt. Lokalisationen Jakobsberg stämmer också med det ni anger, goda kommunikationer till city, närhet även för befolkningen i Upplands-Bro

Jag vill med detta som bagrund uppmana er för befolkningens skull i Järfälla och Upplands-Bro att återigen se över förutsättningarna för att behålla en väfungerande Närakut på Jakobsbergs sjukhus.


Mvh

Peter Hultström
Verksamhetschef Närakuten Jakobsberg"

Bloggtoppen.se