Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

måndag, augusti 20, 2007

Risk för ökad orättvisa i mödravården

Samtidigt som SVD idag skriver om diskriminering inom mödravården så håller den borgerliga majoriteten på att sätta ett nytt ersättningssystem i sjön för mödravården i Stockholms län.
I det systemet försvinner alla sociala ersättningsindikatorer. All ersättning till mödravårdscentralerna betalas ut lika oavsett om det är blivande mödrar i Täby eller i Botkyrka.

Självfallet motsätter sig vi socialdemokrater detta förslag.

Bloggtoppen.se