Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

fredag, oktober 19, 2007

Jag tycker att man borde folkomrösta

Man borde ha en folkomröstning kring det nya EU fördraget. I praktiken innebär uppgörelsen att Bryssel får mer makt rörande utrikes- och säkerhetspolitiken samt en lång rad andra frågor. självfallet påverkas sveriges suveränitet av detta.

I morse hörde jag Maria Abrahamsson (Svd) argumentera emot med argument i stil som att folk inte kan sätta sig in i frågan. alternativt att folk kan vara för en del och mot annat.

som demokrat tilltror jag medborgarna både förmågan att kunna sätta sig in i saker och att kunna väga för och nackdelar i komplexa sammanhang. det brukar medborgarna mäkta vart fjärde år.

Bloggtoppen.se