Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

tisdag, november 20, 2007

Nu privatiseras Folktandvården

Idag på landstingsstyrelsens möte driver högeralliansen igenom ett beslut om att börja privatisera delar av folktandvården. Motivet är att man vill skapa en fungerande marknad.

Resonemanget är befängt. Idag har folktandvården 20% av vuxentandvården. Resterande del av befolkningen går till olika privata tandläkare. problemet med folktandvården är att priserna rusat i höjden sen man 1999 beslutade att avreglera prissättningen. de flesta medborgare saknar information om eventuella prisskillnader. dessutom befinner man sig som patient ALLTID i ett underläge gentemot tandläkarna när man diskuterar vilka behandlingar som behövs.

Nej svaret på "tandvårds marknadens problem" är inte hysteriska privatiseringar utan mer information och kanske en återreglering av prissättningen.

Bloggtoppen.se