Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

onsdag, januari 09, 2008

Apoteken

Så har turen kommit till apoteken. Nu ska det avregleras och privatiseras där med. Sveriges kommuner och landsting (som har borgerlig majoritet!) reagerar idag och går ut och säger precis som det troligtvis kommer bli.....

"SKL underkänner Apoteksmarknadsutredningen
Dyrare för skattebetalarna och inga fördelar för patienterna. Så sammanfattar Sveriges Kommuner och Landsting sin syn på utredningen om apoteksmarknaden.
– Utredaren har utgått från att läkemedel är en vara som alla andra, när det i stället handlar om hälso- och sjukvårdsinsatser, säger Henrik Hammar, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Landsting.
Utredaren av apoteksmarknaden, Lars Reje, föreslår bland annat att det blir möjligt för läkemedelsgrossister att äga apotek. Dessa kedjor får rätten att förhandla fram rabatter från läkemedelsföretagen.
– Det innebär, precis som redan skett i Norge, att ett par tre grossistkedjor kommer att köpa upp alla Sveriges apotek, säger Henrik Hammar.
– Vi hade gärna sett en möjlighet för landstingen som betalare av läkemedlen att få förhandla med läkemedelsföretagen. Men nu överlåts till apotekskedjorna att förhandla med skattepengar. Det är alltid skattekollektivet som ska ta hem vinsterna, inte någon annan, säger Henrik Hammar.
Sveriges Kommuner och Landsting är ändå för en omreglering av Sveriges apoteksmarknad.
– Men utredningen ger varken den insyn eller det inflytande från samhället som man kan kräva när det gäller prissättning av de produkter som vi alla är med och finansierar, säger Henrik Hammar."

Norge, det skandinaviska land som gått först med avreglering av sina apotek, har skyhögt högre priser på icke receptbelagda läkemdel än vad Sverige med sitt monopol har. Det finns skäl att känna stor oro för vad Hägglunds privatiserings och avregleringsiver kommer leda till.

5 Comments:

At 11:20 fm, Anonymous Anonym said...

– Det innebär, precis som redan skett i Norge, att ett par tre grossistkedjor kommer att köpa upp alla Sveriges apotek, säger Henrik Hammar.

ja, det är klart det blir så
bättre med naturliga monopol som bla mats odell sa
Men komplement

Kommer dom stora am bolagen...
Man måste ju tänka på landet och människorna som ska bo och arbeta här
OM man tänker så långt

 
At 4:34 em, Blogger Johan Ingerö said...

Eller så kan man säga så här: Svenskarna tillerkänns nu rätten att ha ont i huvudet även på helger, och lär då kunna handla på något fler än de ynka 4000 apotek som socialdemokraterna av nåd spritt ut i landet.

Ska bli skönt att slippa åka hela vägen till Schele nästa gång det är något. Om tio år kommer vi alla att skratta åt de sossar som förtvivlat försökte hålla sig fast vid detta monopol på samma sätt som vi i dag skrattar åt de som ville förbjuda paraboler och slå vakt om statstelevisionens monopol.

Välkommet till 2000-talet, Dag.

 
At 8:50 em, Blogger Johan Ingerö said...

Hmm, jag överskattade visst statsmaktens generositet. I själva verket finns det bara omrking 1800 apotek i landet, och hälften av dessa är bara "apoteksombud".

Ja, som sagt: avmonopoliseringen kommer inte en dag för tidigt.

 
At 12:15 em, Blogger Dag said...

- Alla avregleringar leder till sänkta priser och förbättrad verksamhet!

Varför då?

- Jo det sa den store guden Adam Smith!

- undrar vad Sveriges elkunder tycker?

 
At 3:46 em, Blogger Johan Ingerö said...

Om vi ska låta bli att bemöta varandra i sak så kan jag då kontra med att du företräder ett parti som stiftade monopollagar som innebar att folk drogs inför rätta om de köpte bärbara telefoner i utlandet.

 

Skicka en kommentar

<< Home

Bloggtoppen.se