Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

fredag, januari 11, 2008

Expressen har en poäng

Idag kritiserar Expressens ledarsida oss landstingspolitiker för att förvandla sjukvårdspolitiken till en sandlåda. I synnerhet när det handlar om Vårdval Stockholm. Det värsta är att tidningen har en poäng. Sjukvården skulle må bättre av stora blocköverskridande överenskommelser. I synnerhet i ett landsting som Stockholm som så ofta byter politisk majoritet.

Sen har Expressen delvis fel i sak. Vi socialdemokrater (och undertecknad) har aldrig sagt att vi SKA avskaffa vårdval Stockholm när vi vinner nästa val.

Svenska Dagbladets ledare skrev om samma fråga igår och till skillnad från Expressens ledarredaktion så har den tidningen uppfattat den socialdemokratiska ståndpunkten.

Följande har jag sagt.

”Eftersom de borgerliga partierna ensidigt och utan dialog med oppositionen valt att införa ett system som ger mindre sjukvård till fattiga och sjuka och mer till de rika och friska, så förbehåller vi oss rätten att avskaffa systemet eller att ändra det helt när vi vinner nästa val.”

Följande skulle jag kunna tillägga. Vår kritik mot vårdval Stockholm handlar om att primärvårdens resurser fördelas orättvis. Dels genom den schablonerade pengen som inte tar hänsyn till fokhälsoklyftorna. Dels genom den fria etableringsrätten för läkare och vårdbolag som leder till utökat vårdutbud där de rika friska bor och utarmat utbud i glesbygd och socialt utsatta områden.

Om vi får medborgarnas förtroende så tänker vi självfallet åtgärda dessa problem. Till skillnad från den styrande borgerliga majoriteten så tror jag dessutom att sjukvården tjänar på dialog mellan de olika politiska partierna. Bristen på sådan gör att jag tvingas ge Expressen rätt.

Bloggtoppen.se