Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

tisdag, januari 29, 2008

Nu privatiseras psykiatrin.

Alla problem i sjukvården blir lösta. Bara de övertas av privata intressenter. Så lyder de borgerligas fältrop. Idag beslutade man att följande verksamheter skall privatiseras.

Barn och ungdomspsykiatrin (Öppenvård inom områdena)

- Rinkeby, Kista, Spånga, Tensta.

- Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Vuxenpsykiatrin inom följande områden....

- Nacka, Värmdö, Tyresö, Haninge och Nynäshamn.

- Rinkeby, Kista, Spånga och Tensta

Samtidigt pågår en översyn av hur psykiatrin fungerar i stockholms län. vi vet redan nu att det finns stora kvalitetsskillnader i det psykiatriska utbudet i länet. Vi vet att psykiatrin i stora delar av den södra länsändan har bristfälliga resurser. Vi vet att psykiatrin är i stort behov av att utveckla samverkan dels mellan sina egna kliniker. Bra verksamhetsidéer som finns här och var sprids inte mellan klinikerna. Psykiatrin behöver också utveckla samverkan med kommuner och stadsdelsnämnder.

Istället för att se vad översynen kommer komma fram till, så valde man idag att signalera att psykiatrins enda utvecklingsväg är privatiseringar, sönderstyckning i konkurrerande bolag.
Jag tycker att det är sorgligt och jag är övertygad om att den här typen av hastigt framkastade privatiseringar snarare kommer förvärra de problem som den psykiatriska vården har.

6 Comments:

At 1:25 em, Blogger Johan Ingerö said...

Du menar att flera decennier av politisk styrning har skapat ett system där psykiatrin söder om Stockholm halkat långt efter resten av länet?

Det var det värsta jag har hört. Abryt omedelbart den politiska styrningen!

 
At 2:42 em, Anonymous Anonym said...

Håller med ovanstående kommentar. Problemen med psykiatrin – och vården i övrigt – är ett resultat av flera decenniers socialdemokratisk politik med politisk styrning av vården. Har du som landstingspolitiker ingen som helst sjukdomsinsikt?

 
At 4:22 em, Blogger Leif Ekstedt said...

Håller med föregående. Har landstinget ingen kravprofil på hur det skall skötas? Så tycks ju inte varit fallet tidigare.
Annars hade den södra delen förbättrats.

 
At 9:12 fm, Blogger Dag said...

Ovanstående kommentarer vittnar ju om politisk okunskap på en helt ny nivå. Om man inte känner till att landstinget i Stockholm under varanan mandatperiod styrts av borgerliga partier så får man nog börja från början.

Ansvaret till psykiatrins problem delas av samtliga politiska partier. Lösningen är mer komplex än att bara vifta med privatiseringstrollspöet

 
At 9:38 fm, Blogger Johan Ingerö said...

Själv har jag inte sagt något alls om politiska block. Jag konstaterar att politisk styrning uppenbarligen är problemet.

När du påstår att allt som fungerar dåligt beror på de borgerliga och att allt som är bra beror på er så påminner för för övrigt om mina två barn när de ska skylla sitt stök på varandra.

Skillnaden är att de inte har en direktörslön för att bestämma över andra människors vård och skattepengar. Jag vidhåller att den politiska styrningen måste upphöra.

 
At 2:58 em, Blogger Dag said...

Johan jag har aldrig sagt att det är borgerligheten som ensamt bär ansvaret för att psykiatrin har problem.

När det gäller bra och dålig sjukvårdsstruktur i den stockholmska sjukvården är ansvaret tyvärr delat mellan de politiska blocken.

Att jag är kritisk mot privatisering av psykiatrin är kanske inte så förvånande.

Men det är minst lika förvånande att den politiska majoriteten i stockholmlandstinget beställer en genomlysning av psykiatrins situation och begär fram förslag till vad som bör göras. När man redan har ideologiskt har bestämt sig för vad som skall göras- privatisering.

Man har så bråttom så man bryr sig inte ens om att avvakta resultatet av sin egenbeställda genomlysning.

 

Skicka en kommentar

<< Home

Bloggtoppen.se