Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

måndag, februari 25, 2008

Inför sprutbytesprogram nu!

Direkt från folkhälsostatistiken.....

"HIV Statistik Helår 2007 Stockholms län

Statistik från Smittskyddsenheten i Stockholms läns landsting visar att det under år 2007 rapporterats in 242 nya fall av hiv i Stockholms län. Detta är en ökning jämfört med föregående år då siffran låg på 201 nya fall.

Statistiken visar bland annat att det är 167 män och 75 kvinnor som inrapporterats med diagnosen hiv under förra året. Det kan jämföras med 133 män respektive 68 kvinnor för år 2006."


I landstinget och i Stockholms stadsfullmäktige finns idag politisk majoritet för att införa sprutbytesprogram i Stockholm. Endast Moderaterna och Folkpartiet går emot. Frågan är begravd i en utredning. Christer G Wennerholms (m) okunniga uttalande i dagens tidning där han är emot, eftersom ett sprutbytesprogram inte kan garantera att folk inte har oskyddat sex tycker jag bara är sorgligt.

Bloggtoppen.se