Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

torsdag, april 03, 2008

Psykiatrins kris i Stockholm

Landstinget i Stockholm går med kraftiga överskott.

Samtidigt genomförs kraftiga besparingar inom delar av psykiatrin i vårt län. Det beror på att den borgerliga majoriteten under mycket stor hastighet bestämt sig för att inför ett nytt ekonomiskt ersättningssystem från årsskiftet. man har gjort det utan dialog med oppositionen och utan att avvakta den psyiatriöversyn som förnärvarande pågår i landstinget.

Johan Cullberg ( landets främste psykiatriker) protesterar å det bestämdaste mot tingens ordning. Han protesterar också mot att den mycket kompetente psykiatrichefen i Norra Stockholm: Anna Åberg Wistedts avskedades när hon försökte försvara sin verksamhet.

Nedan följer Cullbergs brev... (som jag förövrigt instämmer i)

"Bästa förtroendevalda och sjukvårdsadministratörer,
detta skriver jag med anledning av den svåra förtroendekris som
uppstått mellan er och stockholmspsykiatrins personal. Jag följer med
engagemang och medkänsla de psykiatriska vårdarbetarnas våndor över
resursbristerna. Jag blir nästan dagligen uppringd av anhöriga och
patienter, som upplever sig desperata och maktlösa. Då nu en högt
kompetent och avhållen klinikchef inte längre moraliskt kan acceptera
situationen avskedas hon.
Under många års nära samarbete med förtroendevalda ur alla läger och med
sjukvårdsadministratörer, har min respekt och tilltro till er förmåga
att förverkliga det ni verkligen önskar blivit grundmurad. Att lyfta
psykiatrin till en nivå som blev internationellt vägledande genomfördes
under stor politisk enighet under ledning av Nils Hallerby (fp) på
1970-talet. Av olika skäl har situationen idag blivit lika oacceptabel
som den var då.
Liksom många andra har jag svårt att förstå logiken och uppriktigheten i
talet om att man samtidigt avser att prioritera psykiatrin som man
kräver stora nedskärningar. Man ger mindre än som motsvarar de
påfallande ökningen av uppgifter genom de allt flera vårdsökande. Vi hör
att Landstinget ingalunda går med förlust och vi hör att man inte vill
höja skatten.
Det finns två vägar att gå idag: Antingen att beslutsamt och med
händerna för öronen stå fast vid de tagna besluten. Eller att tänka om
och lyssna.
Det innebär:
De gjorda politiska skenprioriteringarna måste revideras.
En omfördelning av de samlade sjukvårdsresurserna måste ske tills den
psykiatriska vården har uppnått balans.
Anna Åberg-Wistedt återinsätts omgående i tjänst med en kraftfull ursäkt.
Jag tror inte ni förlorar hedern med en sådan hållning, däremot kommer
ni ofrånkomligen att förlora den utan ett omtänkande.
Med vänlig hälsning och med hopp om att ni går i dialog,
Johan Cullberg,
f.d. specialsakkunnig för psykiatri

--
Professor Johan Cullberg"

Bloggtoppen.se