Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

onsdag, april 16, 2008

Wibe har rätt och fel

Läser i DN att Wibe lämnar partiet främst för att ledningen inte tagit den fällande domen i Waholmsfallet på allvar. Wibe har helt rätt när han riktar kritik mot de inom arbetarrörelsen som intagit en naivt federalistisk hållning till EU projektet.

När Ingvar Carlsson och andra talade om att bygga ett rött Europa på Romfördragets grund så har åtminstone jag svårt för att ta det på allvar. EU är till hela sin skapelse en marknadsliberal konstruktion. En sådan kan ju givetvis förändras men det kräver starka lokalt förankrade folkrörelser som engagerar sig i att kräva förändringar utav hela systemets grundvalar. Dit är det mycket långt, om det ens är möjligt.

Det förhindrar inte att arbetarrörelsen måste stå upp till försvar för grundläggande rättigheter såsom att undvika lönedumpning och att alla arbetsplatser ska omfattas av kollektivavtal. Den striden är långt ifrån över. Lo distriktet i Stockholm krävde nu idag att Sverige ska kräva försäkringar om att svensk arbetsrätt fortsätter att gälla i Sverige innan man skriver under det nya Lissabonfördraget. Det är en rimligare och klokare hållning än att ägna sig åt att demonstrativt lämna planhalvan som Wibe gör.

Bloggtoppen.se