Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

tisdag, maj 13, 2008

Idag beundrar jag...

Stockholms Brukarförening. Det är en sammanslutning av människor som har brukat/brukar narkotika och som försöker stödja varandra i en fruktansvärt utsatt situation. de får anslag till sin nödvändiga verksamhet från Stockholm stad. Och de har tidigare fått anslag från landstinget i Stockholm. Inte nu längre. skälet till detta är att medlemmarna i föreningen tagit ställning för att de man bör införa ett sprutbytesprogram i Stockholm. Reaktionen har inte låtit vänta på sig. Birgitta Rydberg (fp) har sett till att landstinget dragit in sitt anslag.

Idag stod brukarföreningens medlemmar på landstingshusets trappa. De har försökt få tillfälle att träffa Birgitta Rydberg. Hon har nekat än så länge.

Jag tycker att det är cyniskt. Man kan tycka olika om sprutbytesprogram. Men att dra in anslagen till en förening som organiserar samhällets aboluta olycksbarn bara för att de har gjort det som andra demokratiskt styrda organisationer gör - nämligen ställningstaganden fattade i demokratisk ordning. Det är djupt upprörande och skandalöst.

1 Comments:

At 3:08 em, Anonymous Anonym said...

marknadsekonmin funkar inte helt (produkter som ger skadliga effekter) jfr usa (skadestånd) och demokrati och folkhälsaDet är bättre växthus och höghusbyggnation inför framtiden = tex vissa problem (Guds änglar) får hjälp och stöd att utvecklas. Och nationen håller samman.
Goda mot onda (synd och riktig konsekvent ande/beteende "oavsett vad som händer"= stort i Guds ögon, läser det riktigt).
Växthuset Sverige
Närproducerad mat (nya förädlingsmetoder= transport, energi, nya glaskonstruktioner mm= billigt å bygga etc)
Fackförbund etc också har del av det. Tex metangas produktion (bränsle mm).
Jfr vetenskapliga appliceringar.
Istället omfördelningar till div så omfördela detta (miljöfrågan).

Jfr lantbruksarbetarna förr i tiden (klädde upp sig men hade förstört sina kroppar). Tänk idag med produktivitet etc (jfr med forna tiders vetenskapsmän och framsteg idag).
Moralen etc som “älska din nästa som dig själv”

Jfr c etc (skitparti= vill ju egentligen tjäna död materia)
Egenintresset mot allmänintresset/medmänniskan

Jfr utv high tech och tex solljusets (fusionsprocess) som ger fotosyntes och växt (ung som dubbla DNA strängarna= utv behöver båda för symbios eller stabilitet)
Hermeneutisk spiral= vi lär oss hela tiden i ömsesidigt samspel
Jordbruk och high tech
Växer ju enligt fibonacci (vi behöver också ekologisk växt eller då mänsklig)
För nationen Sverige (ära vårt förflutna jfr bondeståndets/landsbygdens påverkan/inflytande/arbete för historien)

EU etc kanske bättre energi-utvecklings - och ekonomisk union med Norge (ömsesidig= förutom folkmängd då el tanke)

http://www.forskning.no/artikler/2008/mai/181328

http://science.physorg.com/

ja, man kan ju fråga sig= tex galna ko sjukan (prioner i huvudet). Jag tänker lite på evangeliet (blandning av lera sorts kyss etc = kanske botade just dessa “hål i huvudet” som det faktiskt är)
kommunala, statligt ägda (för viktigt för enskilda persone= ingen kan allt, gemenskap och gemensamma projekt) . För stora risker (ingen äger marken). Manipulation av kunskap, jordbruk, teknokrati, gemenskap och nation (bästa lösningen på lång sikt, grundlagsändring).
Eller klass- och geneationsförrädare (jfr syndfrukt istället= sexarbete och dyrkan av satan, död materia, inkompetens, 666 och blir zombie “välj mellan 2 produkter och håll käften”, motståndet). Andlig impuls sas (förstå tidens riktning= skitstövlar mot gemensam moral. Så var det förr.
Kollektiv intelligens (empiri, risk för “slår til” utan tex GT gemensap i den meningen). Sektorn som behövs för att stabilisera utvecklingen och Sverige.
Om våra s k folkvalda tar sitt ansvar.
Tex galna ko sjukan (kan inte överlåta åt inkompetens och teknokrati= har adrig fungerat och kommer inte fungera)
Jfr arbete (skitbonde jfr med dom som gör arbetet, demokratin)

Riksdagsbeslut om mark etc (expropriering etc= viktigt privatägt). All mkt från folket etc. Blir ju i princip inbördeskrig (framtida generationer= tänker till, gemenskap)
Tex skitbonde gör något (icke peer review av alla människor med alla kunskaper, heligheter och hemligheter i arv och generationer)= sätter sitt märke i generationer. Gemenskap kollektiv kraft i den meningen (fenotyp och genotyp)
Whisleblower, just kollektiva kraften (ett folk gör motstånd) och gemenskapen (röda nattvardsvinet sas= drick framtid och blanda det ej med gift och idioti)

Meterologi är nog generalisering (jfr 12 ekvationer,Lorentz, fjärilseffekten) men idag finns ju lantweb (heter= kooperativt, bäst i c)
socialistiskt (viktigt utan folkrörelserna, demokrati och förhoppningsvis vettiga politiska beslut)

http://www.forskning.no/artikler/2008/mai/181328

http://science.physorg.com/

tex 220 sorters växtgift = någon säger a för x,b,c . Och empirin går emot (på fältet) som säger annat och det visar sig vara bättre (ser det om säg 20 år)
Välja framtidsbeslut (kollektiva beslut är bättre idag jfr ovan)
rätt självklart= “empirin är mer värt å se skogen för alla träd” (teknokrati= funkar inte, se historien “vi ska aldrig glömma”
gör samma misstag igen och igen = miljöeffekterna är ju tydligt ex (vi kan detta, klart…och sen ja men…
Det är inte intelligens och ansvar (behövs bredare approach sas)
Och attack mot skitstövlar (besserwissrar)

Bifrågan i USA= ogräsgift som användes (bina pollinerar inte)
Bakterier etc = empirin ute på fältet (bla djur)
Bättre å odla tex rena medel (och samhälliga appliceringar mm)
Beslut, teknokrati, funkar nte. Empiri (läser av med olika funktioner sas= lär sig dess automatiska beteende och kompletterar information med sina sinnen och kunskaper) kompletterar och breddar miljö- och resursfrågan.
Växthus och framtidens sektorer därigenom är ju en stor framtidsoas. Tex samhälligt och framförallt fridfullt (jfr bok som R Carlson Hets inte upp dig för småsaker= genuin kunskaper).

H5N1 var det ju 2 ämnen (via wikipedia) som var mest frekventa i Sverige = allt sådant om det inte blir ekologisk ekonomi sas (vinst- och revirhärdar). Bättre med gamla organiseringar häri (det funkar ju). Fler kunskaper (the wisdom of crowds) med vår naturintelligens (som H Gardner sa) och öv intelligenserna som vi alla bär med oss i vårt "ekologiska landskap" (hur vi mäter av vår värld).


prionerna har ju tunnlar gm tungan upp till huvudet. Jfr vad som kommer in i oss.
Nanopartiklar och bakterier och annat helvete (om man har någorlunda bakgrund i detta
Genotyp och fenotyp = hur man bäst aktiverar inför framtiden och de beslut (samtliga, mikrobeslut i sitt eget land) = hur man skyddar, utvecklar landet. Ekologisk (och inte plastisk-metallisk-industriell etc= inte är bra för os) variant inför slutet.
Jfr joh uppb= växtrike som där stipuleras. Vi är naturliga och inte plastiska (det ger konsekvenser "hål i huvudet"). Produkt b (bra etc men ger som plast=östrogenstimulans). Nanoeffekterna som kommer (jfr samma misstag som vi gjort i 2000 år sas)
Överlevnads- och säkerhetsfråga som demokratin Sverige inte har råd att misslyckas med (jfr goda 70-talet).

Tex bioenzymer etc (industrin)= på ett salladsblad och genpåverkan och alltmer "syndfrukt" (fenotyp)
Till slut får vi ett 666 märke(biochips= ja, det är bra för min matreglering och rumpövning)
Skitstövlar (livet blir plastiskt)

http://www.physorg.com/news129828441.html

P gång alltifrån hjärta till annat medicinskt (tex pacemaker). Inte fel i sig.

 

Skicka en kommentar

<< Home

Bloggtoppen.se