Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

tisdag, september 02, 2008

Sent ska syndaren vakna.....

Ja så kommer en ganska väntad nyhet. Absurditeterna och orimligheterna i vårdval Stockholm går inte att försvara. Det inser de flesta, och därför har vårdval Stockholm blivit en belastning inte en framgång för de borgerliga partierna. Nu sker en partiell reträtt.

Jag tycker att det är glädjande. Före sommaren hävdade Filippa Reinfeldt med emfas att det är individer som är sjuka inte trappuppgångar. Därför var varje hänsynstagande till sjukvårdens behov i utsatta bostadsområden fullständigt orimliga. Resultatet blev dramatiska besparingar på vårdcentraler på Järvafältet och i områden som Botkyrka och Jordbro. Samtidigt som vårdutbudet kraftigt förstärktes på Östermalm och Norrmalm och andra mer välbärgade och ur folkhälsosynpunkt friska områden.

Idag har hon och hennes kollegor förstått att det finns socioekonomiska skillnader/klassklyftor i samhället och de har ett samband med hälsan.... Att som hon och hennes kollegor nu påstår att det skulle räcka med att "jämna ut åldersfaktorerna" samt att höja tolkersättningen är emellertid nästan parodiskt.

Grundproblemet är att Vårdval Stockholm i grunden inte är ett system som syftar til att ge dig och mig rätt att välja vårdgivare. (Den rätten hade vi redan innan vårdval stockholm). Huvudsyftet är i själva verket att ge vårdbolagen frihet att etablera sig var de vill och att därefter skicka räkning till skattebetalarna. Följden har blivit en explosiv utökning av vårdutbudet där behoven är minst. Ett cyniskt slöseri sett ur vårdsynpunkt. Eftersom de otillfredställda vårdbehoven är stora, men i inte där de nya privata aktörerna i regel har lust att etablera sig.

Nog behöver ersättningssystemen till primärvården göras om. Det taffliga system som de borgerliga satte i sjön (trotts våra varningar), håller inte. De nu föreslagna förändringarna är dock som att ge en panodiltablett till en som brutit benet. Bättre än inget men helt otillräckligt.

Förövrigt fortsätter vårdköerna i alliansens Stockholm att växa. Samtidigt som man sänkt skatterna med en miljard kronor.....

Bloggtoppen.se