Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

torsdag, december 04, 2008

Staten bör intervenera!

De borgerliga morgontidningarna och näringsministern ropar för närvarande i högan sky att staten inte ska gå in som ägare till Volvo eller SAAB. "Skattepengar ska använda still äldreomsorg inte till bilproduktion", hävas det.

Själv tycker jag att staten har ett mycket stort ansvar för att säkerställa ekonomisk tillväxt och förutsättningar för framtida välfärd. En mer rimlig hållning vore om staten gjorde en seriös analys av fordonsindustrins framtida tillväxtförutsättningar och av möjligheterna att få Volvo personvagnar eller SAAB att gå runt. Statligt ägande och statliga investeringar borde inte uteslutas på grund av dimmiga liberala föreställningar om att statligt ägande alltid är fel.

Det grundläggande problemet är ju inte heller just Volvo eller SAAB utan den sammantagna effekten av en eventuell nedläggning. I värsta fall står uppemot 130 000 nya jobb på spel. I det läget hotas verkligen äldreomsorgens långsiktiga förutsättningar.

I själva verket så är staten i regel en mycket framgångsrik och ansvarsfull ägare av näringsverksamhet. Även i ett internationellt perspektiv kan man konstatera att flera av de mer framgångsrika bilproducenterna har eller har haft staten som en kraftfull aktör/medägare. det gäller såväl de framgångsrika sydkoreanska och japanska aktörerna. För att inte tala om de kinesiska bilproducenter som många nu ställer sitt hopp till.

Bloggtoppen.se