Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

onsdag, januari 14, 2009

Elände på KS

Nu visar sig effekterna av det borgerliga styret i rena rama uppsägningar i sjukvården.

En underfinansierad sjukvård och snabbt minskade skatteintäkter till landstinget leder till att sjukhusens pengar är slut.


Från karolinska universitetssjukhusets pressmeddelande


"Sparbeting ger personalminskningar
Det besparingsprogram som ska genomföras på Karolinska Universitetssjukhuset kommer att innebära att sjukhusets personalstyrka vid utgången av 2009 ska ha minskat med cirka 6 procent, eller 900 personer, från dagens 15 800, enligt det förslag som sjukhusets styrelse har att ta ställning till på torsdag."

Jag tror tyvärr att det bara är det första exemplet på personalminskningar på sjukhusen. De andra kommer säkert efter. Till detta ska läggas de kraftiga neddragningar som redan skett inom primärvården i utsatta bostadsområden som en följd av vårdval Stockholm.

Samtidigt lovar de borgerliga politikerna att vårdköerna snart ska försvinna. Tillåt mig tvivla.

Bloggtoppen.se