Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

tisdag, juli 28, 2009

Alternativ med förnuft

Carin Jämtin skriver idag om att man borde införa vinstbegränsningar för de privata företag som driver skolor, äldreomsorg, sjukvård med med mera. Hon finner det oetiskt att våra skattepengar ska gå till aktieutdelningar, istället för att de återinvesteras i verksamheterna, alternativt att skatterna hålls nere.

Föga förvånande instämmer jag i Carins resonemang. Inte minst i sjukvården (primärvården) så finns det gott om exempel på vårdcentraler där ägandet har överförts från oss alla, till några få manliga läkare, som efter neddragning av personal har kunnat ta ut oskäliga vinster. Skattepengar går till vinst istället för sjukvård.

Jag tycker nu att man dessutom borde komplettera Carins förslag med ett krav om att samma offentlighetsprinciper ska ALLA skattefinansierade verksamheter.

Själv kommer jag aldrig glömma det medborgarmöte som jag deltog i ute i Rågsved för ett år sedan. Lokala föreningar hade kallat till ett möte eftersom de var oroliga för hur vårdcentralen i Rågsved skulle påverkas av det orättvisa Vårdval Stockholm. När medborgarna frågade den lokala vårdcentralschefen hur många som hade blivit av med jobbet på vårdcentralen?
Så fick de svaret av den lokala vådcentralschefen; -Det är en affärshemlighet!

Skandalöst tycker jag. Vårdcentralen i Rågsved finansieras av medborgarna, bland annat i Rågsved. De har rätt att ha fullständig insyn i verksamheten som de betalar.

Inför samma offemntlighetsprincip för all gemensamt finansierad verksamhet oavsett om huvudmannen är offentlig eller privat! Då får man bort mycket av skumrasket och oskäligheterna. Då bli man tvungen att offentligt kunna förvara bonusar och vinster, annars får man avstå.

8 Comments:

At 6:07 em, Blogger El Rubio said...

För många år sedan jobbade jag på Skandia. Då fick inte ömsesidiga försäkringsbolag göra vinst. Alltså togs alla kostnader i livbolaget och vinsterna lagrades i sakbolaget där man fick göra vinst.

Ett tak för vinster gör bara att man försöker dölja dem. I princip allt företagande bygger på att man ska tjäna pengar. Bättre är att lyfta fram det och till exempel göra jämförelser mellan skolor och då kräva öppenhet om det mesta. Då kan man till exempel låta konsumentorganisationer eller föräldrar jämföra vinster, topplöner, lärartäthet etc. Staten ska bara kräva lättredovisade uppgifter. Om sedan någon väljer att sätta sina barn i en skola som hellre gör vinst än köper konsulttjänster i ägarnas andra firma är ju då upp till var och en.

 
At 11:33 fm, Blogger Dag said...

Bra att du instämmer i mitt krav om offentlighetsprincip. I dag gäller den nämligen olika mellan offentligt driven verksamhet och privat även bägge drivs med skattemedel.

Sen tycker jag inte att det räcker med att den det är den enskildes ansvar att välja rätt. Det gör man med sina egna pengar.

När det handlar om skattepengar och skattefinansierad verksamhet så är det våra gemensamma resurser som vi använder till gemensamma behov.

Att dina barn går i en bra skola t.ex är faktiskt inte bara en angelägenhet för dig. Jag och andra samhällsmedborgare är beroende av att ALLA barn, även dina går i bra skolor. Det är just därför som vi valt att finansiera skolorna gemensamt.

När man som exempelvis i Stockholm, kan se att många skolor har otillräckliga resurser för sin verksamhet, samtidigt som de har stora vinstutdelningar. Så är det ett problem som berör fler än bara de som råkar ha sina barn på de skolorna.

Mvh

Dag

 
At 8:21 em, Blogger El Rubio said...

Jag instämmer i din problembild men tror inte att ett utdelningsförbud blir verksamt. Bättre är att återge kontrollen över skolorna till kommunen. Det är därifrån de betalas och då kan kommunerna styra detta. Visst blir det skillnad i landet (även med nationell läroplan) men det får vi acceptera med kommunalt självstyre. Annars kan vi lägga ner både kommuner och landsting och låta staten sköta allt (dvs privatisera det).

Om en kommun vill privatisera så måste de få göra det, men utan konstiga regler som gör att det bara blir onödig byråkrati av allt (som inom vården där tydligen läkarna enl SvD bara använder 1/3 av sin tid till patientkontakt).

Jag anser att ska kommunerna betala ska kommunerna ha planeringsansvaret. Sedan vem som utför det är av underordnad betydelse. Men planeringsansvar betyder över etableringar, elevtilldelning (med den valfrihet som man vill ge) etc.

Men som jag skrev så är min kritik emot lösningen med utdelningsförbud att det är för lätt att kringgå och därför blir verkningslöst. Jag förespråkar inte ökade aktieutdelning av gemensamma skattepengar.

 
At 1:01 em, Blogger Johan Ingerö said...

Märkligt att det just är inom vård, skola och omsorg som alla måste marschera i takt till Internationalen. Din partikamrat Thomas Bodström driver ju sedan en tid en advokatbyrå. Bland annat har han agerat målsägandebiträde åt en minderårig, något som i regel bekostas av staten. Därmed har skattepengar gått till vinsten i hans privata företag.

Jag förmodar att du är emot det?

 
At 10:10 fm, Blogger Dag said...

Bättre kan du Johan.

 
At 9:55 fm, Blogger Johan Ingerö said...

En mycket enkel fråga är inbäddad i min kommentar. Varför är det just inom vård och omsorg som skattepengar inte ska få gå till privata vinster. Själv arbetar jag på ett företag som ibland har anlitats av myndigheter. Ingen ifrågasätter vår vinst. Det är bara inom vård och barnomsorg som ska drabbas av din selektiva statssocialism.

Att du inte klarar av att förklara eller motivera det är begripligt.

 
At 11:46 fm, Blogger Dag said...

Jag förstår att du med din liberala samhällssyn hamnar där du hamnar.

För mig och den absoluta merparten av medborgare i vårt land, så är inte sjukvård en vara vilken som helst. Sjukvård har man rätt till oavsett betalningsförmåga och skall ges efter behov, inte efter potentiell lönsamhet eller möjlig efterfrågekraft.

Det finns dessutom gott om exempel på att vinstmaximerande sjukvård är svårt att förena med jämlikhets- och effektivitets-krav i civiliserade samhällen.

Därför är det skillnad på inköpta advokattjänster eller att ta hand om en gammal sjuk dam i livets slutskede, för att ta ett exempel.

Men jag tror att jag nöjer mig med att hänvisa till Göran Rosenbergs resonemang i DN häromdagen. Länk till hans artikel hittar i mitt senaste blogginlägg. Det är möjligt att han kanske lyckas väcka en tanke även hos en dogmatisk liberal. Vad vet jag?

 
At 11:56 fm, Blogger Johan Ingerö said...

Antar då att även mat inte är en vara vilken som helst. Den är faktiskt ännu viktigare än vård. När kommer utspelet om att man inte ska få göra vinst på mat.

För övrigt tycker jag att det är synd att du förringar exempelvis den tonåring som behöver stöd när hon för sin talan i ett sexbrottmål och som för ändamålet anlitar Thomas Bodström som målsägarebiträde. Avviker du från den feministiska partilinjen, Dag?

 

Skicka en kommentar

<< Home

Bloggtoppen.se