Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

tisdag, augusti 11, 2009

Uppror i Folkpartiet

Äntligen reagerar ett gäng folkpartister med Alexander Bard i spetsen mot den absurda politik som bedrivs av Birgitta Rydberg (fp) vad gäller möjligheten att starta ett sprutbytesprogram för narkomaner i Stockholm.


Idag finns det en majoritet i Stockholms stadsfullmäktige OCH i Stockholms läns landsting om att ett sådant borde startas i syfte att begrtänsa spridningen av hepatit C och HIV, samt för att öka kontakt- och behandlingsmöjligheterna gentemot sprutnarkomanerna.


Birgitta Rydberg (fp) är fundamentalistisk motståndare till detta eftersom hon tror att sprutor i sig gör människor till narkomaner. Ett resonemang som har samma evidens som att hävda att det är glasen som gör människor till alkoholister. Hon har ensamt beöagt landstingsfullmäktige med veto i denna fråga. Därför sker ingenting trotts att det egentligen finns en majoritet för sprutbyte i Stockholm.


Det folkpartistiska upproret mot Birgitta Rydberg förtjänar respekt. Hoppas att de lyckas. Alternativet är änn mer lidande för en grupp människor som redan befinner sig på samhällets botten.

Bloggtoppen.se