Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

torsdag, september 03, 2009

Privatisera, privatisera, privatisera!

Borgerliga politiker brukar i sin propaganda låta som om det inte spelar någon roll ifall verksamhet bedrivs privat eller offentlig regi. Medborgarna själva skall dock ha möjlighet att välja mellan flera olika utförare. Det låter ju onekligen ganska klokt och vettigt tycker även jag.

Gång efter annan så visar det sig att den borgerliga retoriken enbart är, just det retorik.

I själva verket drivs väldigt många borgerliga politiker av en principiell syn att allt privat alltid är bättre än offentligt driven verksamhet. Ett exempel är folkpartiet i Stockholms läns landsting som kräver att alla vårdcentraler ska privatiseras. Moderaterna instämmer i praktiken genom att man tillsätter styrelseledamöter för den egna vårdcentralsverksamheten som framförallt drivs av viljan att avveckla all egen vårdcentralsverksamhet. Den retoriska linjen ligger fast....

Ett annat exempel på att privatiseringslinjen går före medborgarnas valfrihet och före sunt hushållande med skattebetalarnas linje beskrivs i DN. Där har de borgerliga beslutat att den f.d chefen för den offentliga barnomsorgen ska få ta över all barnomsorg i Nordöstra Årsta. Detta till ett pris som satts, utan att andra anbudsgivare tillåts lägga bud. Den såkallade viljan att skapa valfrihet för Årstaborna visar sig vara tom retorik.

Istället för offentligt driven verksamhet med full insyn för uppdragsgivarna/medborgarna och där eventuella vinster återinvesteras i verksamheten, så väljer man att skapa ett privat monopol med begränsad insyn och där vinsten till ägaren verkar vara det viktigaste verksamhetsmålet.

Vi lever i en fantastisk stad!

Bloggtoppen.se