Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

fredag, februari 12, 2010

Jag lider med Grekerna

För den som följer min blogg så är det ingen nyhet att jag röstade nej till EMU. För mig var jasidans resonemang i folkomröstningen typ; världsfreden gynnas av att alla länder i Europa har samma pengar trams. EMU handlar om ekonomi och om pengar. Dåligt genomtänkta system äventyrar folkvalda regeringars möjlighet att föra klok ekonomisk politik i skilda ekonomiska situationer.

EMU med sina stelbenta krav på att att man ska följa Maastrichtöverenskommelsen (gäller dock inte för Tyskland och Frankrike) och att man ska ha samma räntepolitik oavsett hur det egna landets ekonomi äventyrar i själva verket den politiska stabiliteten. När länder runt om i Europa tvingas till drakoniska nedskärningar av löner och sociala trygghetssystem så kommer det oundvikligen att leda till allvarliga politiska konsekvenser i slutändan.

Nu skakar såväl Lettland (som av för mig obegripliga skäl vill in i EMU) och Grekland, Italien, Spanien och Portugal. I greklands fall så är situationen lätt absurd. Grekland fick för ett par månader sen en ny socialdemokratisk regering. Då visar det sig att den tidigare borgerliga regeringen bluffat med sin ekonomiska statistik. Landet är i det närmaste bankrutt. Nu tvingas man genomföra ett stålbad. Jag lider med Grekerna. Och jag blir än mer lycklig över att förnuftet segrade i Sveriges EMU omröstning.

E24:as Per Lindwall gör idag en klok analys av de problem som EMU för med sig.

5 Comments:

At 12:08 em, Anonymous Anonym said...

Mors Dagge!
vad gäller EMU så ligger det mycket i vad nej-anhängarna sa vad gäller att klara sin egen ekonomi. Jag är dock inte helt övertygad om att det bara skulle vara bättre med att stå utanför, även för Grekland. Undrar hur mycket valutan hade sjunkit om spekulation hade kunnat användas. Hur hade det sett ut överhuvudtaget på valutasidan med ett antal svaga valutor. Det hade inte bara vart fördelar om man nu inte tycker att spekulanterna ska få härja fritt????

Björne

 
At 4:18 em, Blogger Dag said...

Din o min diskurs i denna fråga lär fortsätta Björne. Min huvudpoäng är att Europa inte är ett optimalt valutaområde. Enda rimliga sättet att få EMU fungera vore att göra om EU till en federal stat med en fullt ut gemensam ekonomisk politik. Det vill inte jag eftersom jag tror att folkstyret skulle skadas svårt.

Halvmesyren med osjälvständiga länder utan möjlighet att föra räntepolitik anpassad till det egna landets ekonomiska realiteter tror jag skadar enskilda länder och hela Europa än mer.

 
At 1:49 em, Anonymous Christos Meletis said...

Gode partikamrat och Greklands vän!
Du känner till att jag har respekt för dina insatser i politiken. Jag har inte läst Mastriht överenskommelsen men jag skulle konstatera kort två ting.Den första är att eftersom Sverige gick inte med i EMU, detta har otvivelaktigt let till att Svenssons köpkraft har halverats. Enkelt sagt, när jag åker på semester utomlands tyvärr så är jag fattigast ut av alla andra turister på plats. Exempelvis, träffas en Grek och en Svensk i Paris , så är det Greken som tycker at priserna är normala och Svensken att det är jätte dyrt ut av enkla orsaken att en cola kan inte kosta 40 kronor. Det andra att national ekonomi och privat husshåls ekonomi är två olika begrep, särskilt grundade på landets ekonomiska strukturen. Med det vill jag säga om att Greklands stads ekonomin kan vara dåligt dock Grekernas privata ekonomi är betydligt bättre än Svenskarnas. Det låter kontroversielt, fast det är ju verkligheten. Skulle vi gå tillbaks i tid och se genomsnitt inkomsten för en Grek innan EMU medlemskapet så vore den mindre en hälften ut av vad det är idag ( ca 100000 drachmer=300euro, dagens inkomst ca 750euro).Till motsatsen har let Sveriges EMU utanförskapet.
Våran inkomst i Sverige har stagnerat och halverats, jämförelsevis med denna i andra Europeiska länder dem sista 10 åren.

Christos Meletis

 
At 6:02 em, Blogger Dag said...

Hej Christos! Kul att du hittat min blogg även om jag har börjat försumma den (tyvärr). Jag ska pallra mig ner till Stockholms bästa grekiska restaurang Ammos för att ta en rejäl EMU diskussion med dig

Det finns absolut pris att betala för att ha flytande valuta, i synnerhet om man inte sköter sina statsfinanser. Vilket tyvärr var fallet med tidigare borgerliga regeringar (Bildt-Wibble). I relativa tal förlorade Sverige och svenskarna enormt mycket köpkraft under det tidiga 90 talet.

För enskilda greker( i synnerhet för de som reser utomlands) så var det säkert rent privat en stor fördel att byta drachmer mot Euro. Jag tror ju tyvärratt inte bara staten Grekland utan även Grekerna kommer att drabbas betydligt värre nu. Vilket är en följd av både Euron och Massstricht.

Den senare innebär ju att man påtvingar hela EU att föra en ekonomisk politik med en räntepoltik, utan att man tar hänsyn till den lokala verkligheten. Det är just det som framtvingar kriser i systemet. Det skulle i och för sig kunna fungera om EU vore en nationalstat med gemensam finanspolitik. Men en sådan är det ju ganska få européer som vill ha.

Man kan tillfälligtvis undvika bekymren genom att bluffa med statistik. Men i slutändan så tvingas vanligt folk betala för en centralistisk ekonomisk politik utan förankring i den lokala ekonomiska verkligheten.

Hursomhelst ladda dina argument så ska vi ta en rejäl EMU diskussion, du och jag.

 
At 10:44 em, Anonymous Anonym said...

Parti medlemmar!
Jag har inte detta dokumenterat men fick veta ut av en god parti kamrat att nar 1960 han tilltrader in i partiet vi hade 100000 medlemmar i Stockholm .Idag vi understiger 5000 medlemmar detta ar ju sorgligt. Oundviklingen maste man erkanna att partiets rackvid har forkortats. Latt skulle jag kunna uppmanna som alla andra om att rekrytera nya medlemmar, dock jag har en betytdande anmarkning , rekrytera garna alla som kan gyna partiet, ej dem som avser att gynas ut av partiet. Ingen skall kanna sig utpekad och jag onskar verkligen att vi har inga medlemmar som behover partiet.Partiet skall behova alla!

Christos Meletis

 

Skicka en kommentar

<< Home

Bloggtoppen.se