Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

tisdag, juni 08, 2010

Sprutbytesprogram

Idag beslutar Landstinget om en strategi för att begränsa smittspridningen bland intravenösa missbrukare. I det programmet ingår ett försök med ett sprutbytesprogram.

Jag tycker att det är glädjande. Även narkomaner har rätt till skydd mot HIV och Hepatit.

I ärendet finns också beslut om att Landstinget ska samverka med anhörig och brukarorganisationer. Det sistnämnda innebär ju förhoppningsvis att bestraffningen av Stockholms brukarförening upphör.

Brukarföreningen (som organiserar nakorikamissbrukare) hade för några år ansenliga anslag från Landstinget. När de började driva kravet på ett sprutbytesprogram så ströps deras anslag till nästan intet. När vi nu idag ger dem rätt så borde vi också ge de som organiserar samhällets olycksbarn rimliga villkor.

- Posted using BlogPress from my iPhone

Extra Extra....

Moderaterna minoritetsåterremitterade ärendet vilket är oerhört häpnadsväckande. En normal hanteringsordning är att landstingsfullmäktige fattar principbeslut och att diverse nämnder hanterar detaljerna, i det här fallet Hälso- och sjukvårdsnämnden. I den nämnden är sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt ordförande. Återremissen som begärdes av Filippa Reinfeldt innebär antingen att moderaterna ägnar sig åt ett avancerat politiskt taktikspel vilket är sorgligt med tanke på frågans allvarliga natur. eller att Filippa Reinfeldt inte litar på den nämnd där hon själv sitter ordförande.

Ett viktigt och angeläget ärende som förbättrar omsorgen och omhändertagandet av en fruktansvärt utsatt grupp människor förvandlas av moderaterna till en politisk cirkus. Sorgligt!

Bloggtoppen.se