Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

torsdag, september 02, 2010

Moderaterna ljuger om vårdköerna!

Vårdköerna ökar – M:s påstående om halvering saknar grund

I dagens Metro säger det moderata landstingsrådet Catharina Elmsäter Svärd att köerna i vården har halverats under den borgerliga mandatperioden. Det är inte sant. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings statistik visar att 48 procent idag får vänta längre än vårdgaratin på att få vård. 2006 var den siffran 34 procent. Inte heller i SKL:s statistik hittar vi någon halvering av vårdköerna i Stockholm, tvärt om har köerna ökat.

–Att få vård i tid när man blir sjuk är en av de viktigaste frågorna för väljarna. Stockholmarna har rätt att veta sanningen om vårdköerna innan valet. Därför kräver jag att Catharina Elmsäter Svärd berättar var hon hämtat uppgifterna om halverade vårdköer, säger Dag Larsson, kandidat till sjukvårdslandstingsråd för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting.

8 Comments:

At 8:10 fm, Blogger RS said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

 
At 8:11 fm, Blogger RS said...

Håller du inte på med sånt här på yrkesmässig basis? Märkligt i sådana fall att du har svårt att ens veta var man hittar fakta.

Nå, jag ska hjälpa dig: på www.vantetider.se (en sajt knuten till SKL, ifall du inte vet det) kan man till exempel läsa följande:

"Först från januari 2007 är det möjligt att jämföra utvecklingen som trend, med hänsyn till sämre svarsfrekvsens och mindre urval bör uppgifterna för år 2006 inte användas som underlag för jämförelser."

Detta gäller besök i specialiserad vård. Säg mig nu var du hämtar dina uppgifter från? Kamratfyraprocentposten?

Hur som: gå till sidan http://www.vantetider.se/se-vantetider/sammanstallningar/hur-ser-tillgaengligheten-ut-foer-besoek-inom-den-specialiserade-vaarden. Där ser du - om du förmår läsa av diagram - att trenden är nedåtgående från januari 2007. Nöjd nu? Kommer det ett nytt pressmeddelande?

 
At 4:52 em, Blogger Dag said...

Kära RS. Visst vet jag vad som står på väntetider.se

Nu är det ju inte jag som har problemet att hålla mig till sanningen utan MODERATERNA SOM HÄVDAR ATT KÖERNA HAR HALVERATS SEN FÖRRA VALET. Var har de fått tag i statistiken som bevisar detta?

Visserligen är du du anonym, vilket jag tycker är fegt. Men snälla, du kan väl ta fram källan till påståendet? Moderata politiker som jag frågat vid upprepade tillfällen klarar det ju inte.

 
At 5:54 em, Blogger RS said...

På vilket sätt tycker du att jag är anonym? Har du svårt att klicka på länken (RS)? Då förstår jag att du har svårt att läsa av en kurva.

Nej, jag vet inte varifrån landstingsrådet har fått sin siffra ifrån. Lika lite som jag vet hur du får fram din, ärligt talat, för du redovisar din källa ytterst bristfälligt.

Hur som helst: vantetider.se visar att trenden är nedåtgående. Därav kan man sluta sig till att vårdköerna minskar (det ligger i begreppet). Det är även en rimlig förmodan att vårdköerna inte plötsligt - över en natt - hoppade upp och blev väldigt långa 2006. Rimligtvis var de ungefär lika långa 2006-08-30 som 2006-09-30, efter valet. Och siffrorna på vantetider.se ger UPPENBARLIGEN vid handen att vårdköerna har minskat - under förutsättning av att man kan tro på SKL:s siffror, förstås. Quod erat demonstrandum: vårdköernan har minskat. Om det är med 48 eller någon annan procentsats har jag väldigt svårt att avgöra, eftersom även SKL inte har några jämförbara siffror.

Du kanske kan föregå med gott exempel och redovisa hur DU räknar, särskilt om du anklagar andra för räknefusk.

 
At 5:57 em, Blogger RS said...

Men herregud så många skrivfel jag lyckades få in där då. Stryk det första "ifrån", tänk "vårköerna" i stället för "vårdköernan" och ändra "även SKL inte" till "inte ens SKL" i näst sista stycket.

Och för att inte bli anklagad för att vara fegis igen:

Roger Sjölander
Kristinehamnsvägen 11
680 71 Björneborg
45 i skonummer

 
At 5:57 em, Blogger RS said...

Men vaf ... Vårdköerna, inte vårköerna ...

 
At 8:20 fm, Blogger Dag said...

Hej kära Roger.

Min statistik är Hälso- och sjukvårdsförvaltningens statistik som sen rapporteras in till SKL (Sveriges kommuner och Landsting). De lägger sen ut den på väntetider.se

SKL har under det senaste året arbetat med regeringens projekt kömiljarden. Som bland annat ledde till att Stockhomslandstinget i slutet av förra året fick 200 miljoner kronor av regeringen eftersom vi var så duktiga på att minska köerna.

Tyvärr visade det sig att Stockholm, Skåne och några andra landsting hade bluffat med statistiken. I Stockholms fall hade man på mycket oklara grunder "valt" att föra in 12000 patienter in i en ny kö kallad "patientvald" väntan. Inte därför att de själva valt att vänta utan att statistiken kom att se bättre ut.

När detta uppdagades så beslutades att man skulle göra om reglerna och redovisningsrutinerna för köstatistik. MEN man beslutade också att korrekt och hederlig redovisning inte behöver ske förrän efter september månads utgång. (Gissa varför?).

Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings statistik för Stockholm, visar entydigt att moderaterna ljuger när de påstår att köerna halverats sen förra valet. I själva verket så ÖKAR antalet medborgare som får vänta längre än vårdgarantin.

Med vänlig hälsning

Dag Larsson

 
At 9:47 fm, Blogger RS said...

Hej hej,

ja, då ser siffrorna nu ut ungefär som de gjorde för fyra år sedan, men en topp under mitten av mandatperioden.

Notera dock de kommentarer som finns på vantetider.se, bland annat

"Ökningen av gruppen patientvald väntan beror främst på att väntelistorna i högre grad hålls aktuella. Det innebär bland annat att patienter kontaktas med erbjudanden om vård på annat håll än där de för närvarande väntar. Det har då visat sig att många hellre väntar än åker någon annanstans."

samt

"Oavsett ökningen av gruppen med patientvald väntan har det skett och sker stora förbättringar av tillgängligheten. Andelen patienter som väntar längre än 90 dagar har mellan september 2008 och september 2009 minskat från ca 40 procent till 20 procent och trenden håller i sig även för oktober."

Oavsett vilket borde landstingsrådet kunna meddela hur hon har räknat. Kanske är det så att hon tycker att en person på Dalagatan i Stockholm som får meddelande om att det onda knät kan opereras i Halland inom den stipulerade 90-dagarsperioden men som väljer att vänta tills det blir möjligt att genomföra på Sabbatsberg efter, säg, 180 dagar inte ska väga lika tungt i statistiken som den som får meddelandet att hon oavsett vilket får vänta i mer än 90 dagar. Det finns ju en viss rimlighet i det resonemanget, vilket jag förmodar att du kan vidstå. (För att göra en jämförelse: en student som vill läsa teknisk fysik och bor i Umeå kommer in i Göteborg, men väljer bort den platsen eftersom hon har hamnat på femte reservplats i just Umeå. Det är mindre "synd" om den studenten än den som får meddelandet att hon inte kommer in någonstans.)

Som sagt: oavsett vilket borde landstingsrådet kunna redovisa hur beräkningen har gått till. Jag ger dig rätt i det.

För övrigt: hur redovisades dessa personer (de som självmant valde bort ett förslag till läkarmöte) före förra valet? Redovisades de över huvud taget eller avfördes de bara från listan?

 

Skicka en kommentar

<< Home

Bloggtoppen.se