Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

fredag, september 30, 2011

Fungerar psykiatrin i Stockholm?

De senaste dagarna har Dagens Nyheter skrivit om de växande köerna inom psykiatrin. De senaste åren har köerna tredubblats och många människor som lider av svårångest,djup sjukdom eller som är suicidbenägna får inte den hjälp som de borde få.

De ansvariga borgerliga politikerna hävdar att psykiatrins resurser har byggts ut och att man arbetar hårt med att öka produktiviteten. den högste tjänstemannen i landstinget hävdar att man ska använda sig av "piskan" för att få verksamheterna att ta emot fler patienter.

Jag tror säkert att man kan få enskilda enheter inom psykiatrin att arbeta bättre, men jag ocså att problemet med psykiatrin i Stockholm är mer komplicerat än hur det hitintills har beskrivits i tidningarna.

En av orsakerna till psykiatrins kris i Stockholm är effekterna av Vårdval Stockholm. Primärvården i Stockholm belönar en uppgift endast; Korta snabba och många besök hos allmänläkare på vårdcentralerna.... En effekt av vårdval Stockholm, när det infördes var att vårdcentralerna snabbt skar ner på antalet psykologer och kuratorer.

I västra Stockholms kommun minskade antalet anställda psykologer på vårdcentralerna under det första året av Vårdval Stockholm från 26till 4. Första linjens psykiatri. Dvs de som först ska möta medborgare som mår dåligt drababdes av ett veritabelt stålbad. Hur effekterna blev för psykiatrin i övrigt tror jag avspeglar sig iden djupa kris som psykiatrin befinner sig i.

Jag tycker att hela situationen är djupt tragisk. Vi vet att den psykiska ohälsan tilltar. Den ökar särskilt kraftigt bland de unga människor som har svårigheter att hitta jobb eller bostad. I den period av livet när ungdom blir vuxen så har dagens Sverige blivit oerhört hårt och kallt för de som inte lyckas med en gång. Vi behöver förbättra och förändra psykiatrin.men vi behöver också bygga ett mänskligare samhälle.

Etiketter: ,

2 Comments:

At 2:48 em, Anonymous Per-Ola Larsson said...

Problemet är att slutenvård, öppenvård & socialtjänst inte fungerar. Både landsting och kommun är huvudmän för psykiatrin. Regeringen kritiserade landsting och kommun i prop 2008/09;193 för att de inte sköter vårdplaneringen. Det resulterade bl a i 3 f & 8 a §§ HSL. lagen trädde i kraft 1/1 2010 men har ännu inte tillämpats. Statsministerns hustru nonchalerar makens lagstiftning trots att all offentlig makt enligt regeringsformens 1:a § skall utövas under lagarna! Börja med att interpellera henne eller Birgitta Rydberg varför de inte tillämpar Regeringens psykiatripolitik enligt skr 2008/09:185? Stockholms landsting har fått c:a 3 miljarder av staten sedan 2001 för att förstärka psykiatrin. Vart har de pengarna tagit vägen?

 
At 4:55 em, Anonymous Anonym said...

Hur många år(tionden)har inte detta diskuterats? Och ändå blir det bara sämre. Skall man in akut så gäller det snart att ta med sig en blodig kniv och färska sår på handleden. Så illa är det. Och då kanske man inte blir inskriven ändå. Och blir man det så skrivs man ut nästa dag. GÖR NÅT istället för att ordna möten. Fakta finns!

 

Skicka en kommentar

<< Home

Bloggtoppen.se