Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

tisdag, juli 28, 2009

Alternativ med förnuft

Carin Jämtin skriver idag om att man borde införa vinstbegränsningar för de privata företag som driver skolor, äldreomsorg, sjukvård med med mera. Hon finner det oetiskt att våra skattepengar ska gå till aktieutdelningar, istället för att de återinvesteras i verksamheterna, alternativt att skatterna hålls nere.

Föga förvånande instämmer jag i Carins resonemang. Inte minst i sjukvården (primärvården) så finns det gott om exempel på vårdcentraler där ägandet har överförts från oss alla, till några få manliga läkare, som efter neddragning av personal har kunnat ta ut oskäliga vinster. Skattepengar går till vinst istället för sjukvård.

Jag tycker nu att man dessutom borde komplettera Carins förslag med ett krav om att samma offentlighetsprinciper ska ALLA skattefinansierade verksamheter.

Själv kommer jag aldrig glömma det medborgarmöte som jag deltog i ute i Rågsved för ett år sedan. Lokala föreningar hade kallat till ett möte eftersom de var oroliga för hur vårdcentralen i Rågsved skulle påverkas av det orättvisa Vårdval Stockholm. När medborgarna frågade den lokala vårdcentralschefen hur många som hade blivit av med jobbet på vårdcentralen?
Så fick de svaret av den lokala vådcentralschefen; -Det är en affärshemlighet!

Skandalöst tycker jag. Vårdcentralen i Rågsved finansieras av medborgarna, bland annat i Rågsved. De har rätt att ha fullständig insyn i verksamheten som de betalar.

Inför samma offemntlighetsprincip för all gemensamt finansierad verksamhet oavsett om huvudmannen är offentlig eller privat! Då får man bort mycket av skumrasket och oskäligheterna. Då bli man tvungen att offentligt kunna förvara bonusar och vinster, annars får man avstå.

Bloggtoppen.se