Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

onsdag, augusti 19, 2009

Göran är klok, tycker jag.

Idag problematiserar Göran Rosenberg kring vinstbegreppet och sjukvården. Väl värt att tänka på tycker jag, som är verksam i ett landsting där majoriteten ganska aningslöst och ensidigt bejakar de framväxande privata vinstintressena i sjukvården.

tisdag, augusti 11, 2009

Uppror i Folkpartiet

Äntligen reagerar ett gäng folkpartister med Alexander Bard i spetsen mot den absurda politik som bedrivs av Birgitta Rydberg (fp) vad gäller möjligheten att starta ett sprutbytesprogram för narkomaner i Stockholm.


Idag finns det en majoritet i Stockholms stadsfullmäktige OCH i Stockholms läns landsting om att ett sådant borde startas i syfte att begrtänsa spridningen av hepatit C och HIV, samt för att öka kontakt- och behandlingsmöjligheterna gentemot sprutnarkomanerna.


Birgitta Rydberg (fp) är fundamentalistisk motståndare till detta eftersom hon tror att sprutor i sig gör människor till narkomaner. Ett resonemang som har samma evidens som att hävda att det är glasen som gör människor till alkoholister. Hon har ensamt beöagt landstingsfullmäktige med veto i denna fråga. Därför sker ingenting trotts att det egentligen finns en majoritet för sprutbyte i Stockholm.


Det folkpartistiska upproret mot Birgitta Rydberg förtjänar respekt. Hoppas att de lyckas. Alternativet är änn mer lidande för en grupp människor som redan befinner sig på samhällets botten.

Bloggtoppen.se