Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

lördag, december 31, 2005

Gott nytt år!

Nu är årets sista dag inne. Precis som de flesta så har jag förhoppningar och farhågor inför det nya året. Mina privata behåller jag för mig själv. Men här kommer några som jag gärna delar med av.

1. En ny trippelseger. Socialdemokraterna vinner självfallet valet i september, i riket, Stockholm och i regionen. Helt övertygad om att vi vinner är jag vad gäller det nationella valet. Bakom skandaler och pseudohändelser kvarstår fakta. Det går bra för Sverige - varför byta till ett gäng som har en lång rad av misslyckanden bakom sig?

Vad gäller Stockholm så är fakta att staden genomgår en ganska snabb föryngring. Stockholm håller på att bli mer likt andra europeiska storstäder, och där röstar väljarna radikalt. Hur det går för socialdemokratin i Stockholm på sikt vågar jag inte tvärsäkert uttala mig om, men att staden skulle präglas av en stark borgerlighet i framtiden betraktar jag som uteslutet. Det mesta pekar på att det rödgröna blockets väljarbas håller på att förstärkas i huvudstaden.

Mer bekymmersamt tror jag att det blir i regionvalet-landstingsvalet. Det finns starka borgerliga fästen i framförallt de nordöstra villakommunerna. De väljarna röstar, tillskillnad från många väljare i socialdemokratiskt dominerade områden. I landstingsvalet blir det inte politiska hårdfakta som avgör (De talar solklart till vår fördel: -4,5 miljarder i underskott 2002, ordning och reda 2006). Istället avgörs landstingsvalet av partiernas förmåga till mobilisering.

2. Karadzic och Mladic ställs inför domstolen i Haag och döms för sina brott mot mänskligheten. Det är upprörande att två av världshistoriens värsta krigsförbrytare, sen andra världskriget fortfarande går fria. Ansvariga som de är för den sanslöst grymma belägringen av Sarajevo och morden på männen och pojkarna från Srebrenitsa borde de sitta inne.

3. EU:s tankepaus efter konstitutionsfiaskot tar slut. En utav 2005 års års stora händelser var när de franska och holländska folken röstade nej till konstitutionsförslaget. Det kom son en total chock, för de som tycker att politiken och demokratin skall centraliseras till Bryssel.

Förhoppningsvis leder bakslaget till en seriös diskussion om Europafrågorna. De europeiska folken vill inte ha ett Europas förenta stater. Det är till och med så att en hel del frågor som idag ligger på europanivå bör återföras till nationalstaterna, jordbrukspolitiken för att ta ett exempel. För övrigt borde de direkta valen till Europaparlamentet avskaffas. Det är fråga om en skendemokrati som inte ens hälften av väljarna vill delta i. Om man ska ha ett Europaparlament så borde det väljas indirekt avd e nationella parlamenten.

4. Fackföreningsrörelsens ställning stärks internationellt. I den alltmer globaliserade världen blir det allt lättare för de internationella storföretagen att exploatera arbetskraften. det mest cyniska exemplet, är antagligen den kommunistiska diktaturen Kina där partieliten ingått en ohelig allians med det internationella storkapitalet. Kina och resten av världen behöver fria, oberoende och starka fackföreningar. De legala rättigheterna för fackföreningsrörelsen att slåss för kollektivavtal och anständiga arbetsvillkor måste säkras, också över nationsgränserna.

5. Den stora farhågan inför 2006? Ja det är väl att högerkrafterna i USA fortsätter att bromsa alla försök till en vettig internationell miljöpolitik.

Gott nytt år önskar jag alla hur som helst.

Slocknar Sverige?

En av de värsta absurditeterna från 90 talet var avregleringsvågen. Under ett antal år hävdades att tillväxten och välfärden var beroende på hur snabbt man avreglerade och släppte marknaden fri. Helst skulle samtliga offentligt ägda verksamheter dessutom privatiseras, så snabbt som möjligt. Effekterna av valuta- och kapitalavregleringarna tror jag inte at någon som upplevde "Sveriges mest kompenta regering någonsin"* med åtföljande 500%s ränta behöver fundera över.

En annan "beundransvärd" avreglerings och privatiseringsvåg drabbade elförsörjningen. I Stockholm har det lett till att elpriserna stigit med 40% jämfört med när stadens elförsörjning sköttes av Stockholm Energi. I dagens Aftonblad kan man läsa om en annan effekt av en situation som innebär att ingen längre tar ansvar för samhällets totala långsiktiga behov av stabil elförsörjning.

* Sveriges mest kompetenta regering någonsin var självfallet Bildtregimen, åtminstone enligt Carl Bildt, själv.

fredag, december 23, 2005

Ha en riktigt god och glad jul!

Alla vänner (och fiender, som Greider brukar säga) tillönskar jag en god och glad midvinterfest. Själv tänker jag umgås med ungarna och släkten. Det kommer att bli mängder med god mat, en och annan julsnapps och en hel del sång.

onsdag, december 21, 2005

Heja USA!

Som socialist beskylls man ju ofta för att vara enögt kritisk till den enda kvarstående supermakten USA. När jag exempelvis för ett tag sedan råkade hylla dramatikern och nobelpristagaren Pinter, så retade jag upp flera (ny)liberaler till nästan hysteriskt pubertila utfall.

På ett område (bland flera andra) råkar jag vara förbehållslös USA vän och anhängare. USA har en sund och klok inställning till religion och skolväsendet. Den amerikanska konstitutionen förbjuder helt enkelt sammanblandning av de två. Senast kom detta till uttryck i den dom som stoppade en skola i Dover, Pensylvania från att undervisa i den kvasireligösa skapelseteorin "Intelligent design" som alternativ till Darwins evolutionsteori.

I vårt land har vi en aningslös och naiv inställning till religioner och skolväsende. Inte minst de senaste årens explosion utav religiösa friskolor förskräcker. Vi har galningarna i Livets ord och vi har muslimska och judiska friskolor, det finns dessutom diverse obskyra religösa sektskolor. I mitt tycke är detta fullständigt huvudlöst. I ett mångkulturellt samhälle kan och bör skolan vara en sammanhållande kraft som skapar tolerans och förståelse mellan de som bor och verkar i vårt land.

De religösa friskolorna förstärker och fördjupar de etniska, sociala och klassmässiga klyftorna i Sverige. De borde förbjudas.

Sen är det väl lika bra att understryka att jag inte är emot alla friskolor. Det finns spännande friskolor som utvecklar skolväsendet. Där nya eller alternativa pedagogiska former som inte fått plats i det konventionella skolväsendet har fått en möjlighet att verka. Det sistnämnda är bra och nödvändigt.

måndag, december 19, 2005

Sparka sig själv på benet?

Jag tillhör de som gillar Per Nuder. Jag tycker att han är seriös och kompetent. Inte helt oviktiga egenskaper för en finansminister. Dagens City får mig dock att sätta kaffet i vrångstrupen. Där uttalar sig Nuder om huruvida intäkterna för trängselavgiftsförsöket ska gå tillbaka till stockholmsregionen eller inte.

" - Vi har inte specialdestinerade skatter i Sverige, så i den tekniska meningen kan jag inte säga att de kommer återföras till Stockholm. Men vi har gjort en sådan politisk överenskommelse inför försöket och jag tror att det är en metod som kan användas vid en eventuell permanentning. men vi är inte där ännu."

Det är självfallet alldeles riktigt, i formell mening, att vi inte har specialdestinerade skatter i Sverige. Men det finns en i högsta grad reell politisk verklighet. Stockholmarna kommer aldrig att acceptera trängselskatter om det inte är fullständigt klart att varenda krona återgår till regionen i form av investeringar i kollektivtrafik eller nya vägar.

Det är dessutom så att om staten får för sig att minska den redan idag för lilla andelen statliga investeringar i stockholmsregionen, med hänvisning till trängselskatteintäkterna, så tar det hus i h...

Hymlande och byråkratisk otydlighet i den här frågan hjälper vare sig trängselavgifterna eller socialdemokratin i Stockholmsregionen.

torsdag, december 15, 2005

Nu tror jag att borgarna blir ännu mer...

Nu tror jag att borgarna blir ännu mer nervösa.

Idag kom SCB Mätningen.

C 5,9
fp 11,1
M 25,9
Kd 4,8

S 37,1
V 5,7
mp 4,1

Med tanke på den senaste tidens hetsjakt mot regeringen. Där man ibland i övertonerna i debatten snarast fått känslan av att Sverige gått tillbaka till forntiden. Ni vet när kungarna i den gamla Svitjod blev personligen ansvariga ifall skörden slog fel, så det kunde det slutas med att kungen offrades för att blidka gudarna. Lite grann likadant har det varit med Person och tsunamin. Vissa tycks tro att han personligen borde ha varit på plats för att stoppa tsunamivågen. Uppenbarligen har eländet inte satt spår i oppinionen.

Ja, att det är match igen bekräftas ju dessutom av SKOP mätningen idag (17/12)

Sen kom ju SIFo mätningen. Efter dessa tre, kan man ju bara säga att spänningen ökar. Den är nästan olidlig... En blogg som kommenterar mätningarna och den vidhängande debatten är Håkan Wahlen. Rekommenderas.

tisdag, december 13, 2005

Citybanan igen...

Jag har skrivit om citybanan förut. I grunden är det en utav de viktigaste infrastrukturinvesteringarna som planeras i Sverige för närvarande. Sen i våras finns en principöverenskommelse som säger att stockholm(25%) och Landstinget (75%) ska ta på sig huvuddelen av kostnaderna för de nya pendelstågsstationerna, City och Odenplan.

Staten, Banverket ska svara för att bygga spårtunnel samt ta vissa kostnader för de nya stationerna.

Grundproblemet just nu är inte stationerna. De är kostnadsberäknade , vi vet ungefär var prislappen hamnar. Problemet ligger i den ovissa kostnaden för att bygga tunnlar under Mälaren. Uppenbarligen håller inte Banverkets kalkyler för detta överhuvudtaget. Banverket har bett om mer tid. Vilket stockholm stad och landstinget nu har beviljat dem. Fortsättning följer....

måndag, december 12, 2005

Nu är borgarna nervösa

Jag älskar segervissa borgare. Det finns inget bättre än unga naiva, nyliberaler som tror att den borgerliga valsegern är given. Därför blir jag lite bekymrad över dagens RUAB. visserligen är RUAB det oppinionsinstitut som jag tvivlar mest på. Men en statistiskt säker uppgång för S med 4% och ett ras för M med 3% ställer ju onekligen till det.

Värst är ändå kommentarerna i som hänger med Dagens industris artikel. Modstulenhet. Hätska oförsonliga angrepp på socialdemokratin. Tal om att emigrera från (S)verige.

Nej ryck upp er lite. Argumentera för er politik. Visa lite kämpavilja. Sluta gnäll och stå upp för er politik. Det tjänar politiken - även socialdemokratin på.

Själv är jag jag lite stillsamt optimistisk inför höstens val. Jag har svårt att tro att folket vill byta ut en regering som lyckas bättre med politikens grundläggande hårdfakta än de flesta andra europeiska regeringar. Men det är klart om man lyckas fylla politikens debatt med pseudohändelser och skandaler, så kan olyckan vara framme, det kan bli en borgerlig regering.

fredag, december 09, 2005

Meidner har dött

Får precis höra att Rudolf Meidner har dött. Trist. Förutom att vara pappa till den solidariska lönepolitiken tillsammans med Gösta Rehn. Så stod han också för nydanande idéer vad gäller ekonomisk demokrati, inte minst löntagarfonderna.

Jag hade förmånen att få arbeta ihop med Rudolf i samband med folkomröstningen om EMU. Han var en klok ekonom/fackföreningsman/politiker som vågade stå för sina åsikter, även när de inte var i fas med det som det politiska etablissemanget tyckte.

En stor socialist har gått ur tiden. Det gör mig ledsen.

torsdag, december 08, 2005

Harold Pinter och USA

Jag slog på TVn av en slump igår eftermiddag. Där satt Harold Pinter i en rullstol och höll sitt Nobeltal. Fascinerande och fängslande måste jag säga. Med en enorm närvaro pratade han om Latinamerika och supermakterna, i synnerhet USA.

Det han beskrev var ju hur den enda återstående supermakten i decennier ägnat sig åt att understödja diktaturer, förtryck och vad jag skulle vilja kalla för terrorism i denna del av världen. När USA störtat folkvalda regimer i Guatemala, Dominikanska republiken och inte minst i Chile och sedan kallat detta för segrar för demokratin, så har det Orwellianska nyspråket antagit helt nya dimensioner.

Inte minst skakande var den del av talet som handlade om hur USA behandlat Nicaragua. Först understödjer USA, en utav den moderna tidens mest blodsbesudlade diktaturer i mer än 60 år. När sedan folket får nog och kastar ut diktatorn och hans anhang, så inleder USA ett lågintesivt terrorkrig, med mord, våldtäkter och rent barbari. Terrorn forsätter fram tills dess att det Nicaraguanska folket väljer "rätt" regering. Då har demokratin segrat, enligt vita huset.

Harold Pinter är dagens hjälte. Nu måste jag bara hitta något han skrivit, så att jag kan få njuta av mer sanningar.

tisdag, december 06, 2005

Statistik om Stockholm

Stockholms statistiska årsbok , (ugiven av utrednings och statistik kontoret), har ånyo utkommit med sitt årliga nummer. Här finns sanningar om allt att finna. Bland mängder av fascinerande fakta hittar jag bland annat...

- Medelåldern för stockholmare är 39 år, (tendensen är sjunkande). Mest ökar befolkningen på Kungsholmen och i Liljeholmen. Högst födelsenetto (födda-döda) har man på Norrmalm.

- Det är vanligare att folk från söderort respektive västerort flyttar utomlands än att de flyttar sinsemellan.

- Arbetslösheten är lägst i Norrmalm (2,5%) och högst i Spånga Tensta (6,2%)

- 29,2 % av befolkningen i Rinkeby får ekonomiskt bistånd någon gång under året. 1,3% av befolkningen på Östermalm.

- Medelinkomsten är 248 000 kronor på Östermalm, 105 400 kronor i Rinkeby.

- Den genomsnittlige stockholmske mannen kan räkna med att leva i 78,1 år, motsvarande kvinna i 82,6 år. (Siffror för medellivslängd uppdelat per bostadsområde står dock inte att finna.)

Statistikboken är fantastisk. Ur den går det att skapa massor av politik. Helt uppenbart är att de som påstår att Sverige och Stockholm inte längre är ett klassamhälle. inte har en aning om vad de pratar om.

Stockholm är visserligen världens bästa stad. Men fakta talar tydligt; staden är tydligt uppdelad efter klass och etnicitet. För stockholmare som vill ha en mer rättvis och jämlik stad fiknns det mängder med arbete att göra.

måndag, december 05, 2005

En hopplös tävling

Jag älskar att tävla. Men nu tror jag att jag har tagit mig vatten över huvudet. De danska socialdemokraterna har en fantastisk julkallender, där man kan svara på allt som rör dansk politik. Fantastiska priser utlovas. Självfallet försöker jag, men hur ska jag kunna veta vilken fabrik på en dansk ö, som får Helle Thorning Smith att tänka på dansk jul? pröva själv.

Den som tycker att julen är mesig. kan istället pröva följande danska spel. Välj mellan hypokondriker memory, vilket är det vidrigaste jag hittintills har mött i memoryväg. Eller PIS som handlar om hur den danska polisen arbetar. (Befarar jag)

söndag, december 04, 2005

Danska föreningen


Dannebrogen


Min fru/kone har bestämt att jag ska gå med i Dansk forening i Stockholm. Som den samvetsgranne folkrörelsemänniska jag är läser jag självfallet föreningens vedtaegter (stadgar). Där framgår att 2/3 delar av föreningens medlemmar samt ordförande måste vara danskfödda.

Sanslöst tycker jag (även fast jag är danskvän). Nu sätter jag mig till motvärn. Och har bestämt mig för att hylla Skånes befriare hela veckan.

Posted by Picasa

lördag, december 03, 2005

Hur vårt land styrs...

Som alla andra tar man del av Flodvågskommissionens rapport. Det är ingen trevlig läsning. Visst finns det fog för hård kritik både av försumliga ministrar och av inkompetenta enskilda tjänstemän. Men jag kan inte låta bli att mitt i all upprördhet ställa mig några frågor.

- Borde vi inte se över hur Sverige styrs? Vi har sedan mitten av 1600 talet ett system där vi aktivt försöker hindra ministerstyre. En minister som direkt försöker styra departementen dras inför konstitutionsutskottet, prickas, fälls och avsätts.

Jag kan begripa att ministrar inte ska ge sig i ärenden som berör enskilda. Eftersom det ökar risken för bestickning och nepotism. Men är det rimligt att vi har ett system som förbjuder ministrar att aktivt styra (till och med i krislägen). Samtidigt begär vi, både medier och väljare ett direkt politiskt ansvar. Den minister som inte har brutit mot grundlagen och gett order till myndigheterna fälls inför den allmänna oppinionen. För mig går det inte ihop. Jag tycker att vi ska ha politiker och ministrar som har ett direkt ansvar och direkt makt.

Sen kan jag inte låta bli att reagera mot övertonerna i diskussionen. Hos en del låter det som om Persson personligen ställde till med Tsunamikatastrofen. Absurt. Jag följer ju som bekant den politiska debatten i de andra nordiska länderna ganska ingående. Både den förra borgerliga regeringen i Norge och den nu sittande borgerliga regeringen i Danmark utsätts för mycket hård kritik. I Danmark stod ambulansflyg oanvända i flera veckor på Kastrups flygplats, utan tillstånd från regeringen att flyga iväg till Thailand.

Den trista och för många svårsmältna verkligheten är att det kommer att inträffa oväntade katastrofer även i framtiden. Det kommer att dö människor i dessa, även svenskar. I bästa fall kan vi lära något av det som tidigare skett. Men jag kan garantera att det kommer att begås misstag även i framtiden, oavsett politisk färg på regeringen.

tillägg den 6/dec...

Idag skriver Yrsa stenius om Tsunamikatastrofens effekter i Finland. Tänkvärt för den som reagerar över övertonerna i den svenska drevdebatten.

Bloggtoppen.se