Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

fredag, september 30, 2011

Fungerar psykiatrin i Stockholm?

De senaste dagarna har Dagens Nyheter skrivit om de växande köerna inom psykiatrin. De senaste åren har köerna tredubblats och många människor som lider av svårångest,djup sjukdom eller som är suicidbenägna får inte den hjälp som de borde få.

De ansvariga borgerliga politikerna hävdar att psykiatrins resurser har byggts ut och att man arbetar hårt med att öka produktiviteten. den högste tjänstemannen i landstinget hävdar att man ska använda sig av "piskan" för att få verksamheterna att ta emot fler patienter.

Jag tror säkert att man kan få enskilda enheter inom psykiatrin att arbeta bättre, men jag ocså att problemet med psykiatrin i Stockholm är mer komplicerat än hur det hitintills har beskrivits i tidningarna.

En av orsakerna till psykiatrins kris i Stockholm är effekterna av Vårdval Stockholm. Primärvården i Stockholm belönar en uppgift endast; Korta snabba och många besök hos allmänläkare på vårdcentralerna.... En effekt av vårdval Stockholm, när det infördes var att vårdcentralerna snabbt skar ner på antalet psykologer och kuratorer.

I västra Stockholms kommun minskade antalet anställda psykologer på vårdcentralerna under det första året av Vårdval Stockholm från 26till 4. Första linjens psykiatri. Dvs de som först ska möta medborgare som mår dåligt drababdes av ett veritabelt stålbad. Hur effekterna blev för psykiatrin i övrigt tror jag avspeglar sig iden djupa kris som psykiatrin befinner sig i.

Jag tycker att hela situationen är djupt tragisk. Vi vet att den psykiska ohälsan tilltar. Den ökar särskilt kraftigt bland de unga människor som har svårigheter att hitta jobb eller bostad. I den period av livet när ungdom blir vuxen så har dagens Sverige blivit oerhört hårt och kallt för de som inte lyckas med en gång. Vi behöver förbättra och förändra psykiatrin.men vi behöver också bygga ett mänskligare samhälle.

Etiketter: ,

torsdag, september 22, 2011

Livmoderhalscancer

Varje år insjuknas 400 kvinnor i livmoderhalscancer. 100 av dem dör. Det finns vaccin som fungerar alldeles utmärkt och som skulle kunna skydda kvinnor från att insjukna i den här fruktansvärda sjukdomen.

Om allt hade fungerat som det borde i välfärdslandet Sverige så skulle vaccinationsprogrammet ha startat för ett och ett halvt år sedan, så blir inte fallet tyvärr....
Istället har vaccinationsfrågan
blivit föremål för en sorglig historia där två multinationella storföretag med hjälp av LOU bekrigar varandra i domstolar. Ingen kan därmed svara på frågan om när vi kan påbörja arbetet med att skydda unga kvinnor från risken att i framtiden insjukna i en av de stora dödliga kvinnosjukdomarna.

Jag tycker att det är skamligt! Det är djupt upprörande att bolags rättigheter går före sjukvårdens rätt att bedriva sjukdomsförebyggande vård!
Jag har länge hävdat att LOU och sjukvård inte hänger ihop. Skriv om lagen. Sätt människan före marknaden!
- Posted using BlogPress from my iPhone

Bloggtoppen.se