Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

onsdag, november 28, 2007

Svältkur eller satsa på sjukvården

Mitt inledningsanförande på sjukvårdsdebatten idag

Inledning

Jag känner stor beundran för det arbete som utförs av dem som arbetar inom sjukvården. När jag besöker olika vårdcentraler, närakuter och sjukhus, så slås jag oupphörligen jag av det engagemang som de anställda visar för sitt arbete.

Jag blir också imponerad av en sjukvård som med begränsade ekonomiska resurser uppnår fantastiska resultat.

All debatt, all diskussion om svensk sjukvård måste, om den ska betraktas som seriös, ta sin utgångspunkt i det enkla faktumet att svensk sjukvård är i internationell toppklass.

--------------------------------------------------------------------------------

Samtidigt finns det saker och ting som borde vara bättre. Vi har problem med bemötandet och tillgängligheten. Vi har problem med växande köer i vården.

Det finns flera skrämmande rapporter som entydigt visar att man inte med gott samvete kan hävda att vårt landsting lever upp till hälso- och sjukvårdslagens krav på en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Vi ser att i vår storstadsregion så växer klyftorna i hälsa mellan fattiga och rika medborgare. Det är ett skrämmande fakta att skillnaden i medellivslängd mellan Danderydsbon och Sundbybergaren är sex år.

Vi kan utifrån rapporterna rörande folkhälsan se att vi har stora eftersatta behov av folkhälso- och primärvårdssatsningar i Sundbyberg, Botkyrka och Vantör. Vård på lika villkor kräver mer till den som har dålig folkhälsa - Inte mindre.

Det går bra för stockholmsregionen och Sverige. Skatteintäkterna ökar. Landstingets ekonomi är god, tillskillnad från hur det var för några år sedan. Det gör att vi har ett unikt läge. Idag har landstingsfullmäktige reella möjligheter att välja väg för sjukvården.

Fullmäktige kan välja att finansiera och utveckla den sjukvård vi har. Eller så kan fullmäktige välja att hålla sjukvården på svältkur i syfte att finansiera skattesänkningar. Det är en av det här budgetmötets viktigaste frågeställningar.

Jag tycker att vi borde välja det förstnämnda. För även om vi har en i många stycken bra sjukvård så återstår stora brister.

-----------------------------------------------------------------

I den senaste valrörelsen ställdes det ut stora löften om vårdköerna..

Den 10/9 förra året sa Chris Heister ”Hela vår sjukvårdspolitik går ju ut på att eliminera vårdköer”.

Nu i september kan vi se att 42 783 medborgare väntar på att få besöka sin specialistläkare. 46 % av dem har väntat mer än 30 dagar. 36 % har väntat mer än 90 dagar

Samma statistik visar att 10 355 människor väntar på operation. 44 % av dem har väntat mer än 90 dagar. Sen i maj har operationsköerna vuxit med 1770 personer.

Låt oss ta Christer G Wennerholm som innan valet deklarerade; ”Tillsammans med vårdpersonalen kommer vi utforma en barnsjukvård där det inte längre existerar några vårdköer”.

Undrar vad de 454 barn som väntar i kö till specialistläkare tycker om det uttalandet idag. 119 av de barnen har väntat mer än 90 dagar.

1126 barn väntar på att få besöka BUP. 102 barn har väntat mer än 90 dagar.

Samma Chris och Christer säger till dem idag: Sjukvården har tillräckligt stora resurser, - Landstinget har för mycket outnyttjade, obehövliga pengar, som vi inte behöver till sjukvården. Vi kan sänka skatten!

Köerna växer. Trotts storvulna löften och trotts att man till och med skärpt vårdgarantins löften till medborgarna.

---------------------------------------------------------------------

Frågan om köerna har större bäring än frågan om man ska lita på högerpolitikers löften under valkampanjer.

Det handlar i själva verket om du och jag vågar lita på vården. Får vi vård i anständig tid när och om vi blir sjuka?

När medborgarna inte längre litar på vårdgarantin eller på vårdens kvalitet då ökar andelen som istället tecknar privat försäkring. Då minskar stödet för den gemensamt finansierade och solidariska sjukvården.

För några veckor sedan såg jag den utmärkta filmen Sicko av Michael More. Jag hade förmånen att få se den tillsammans med socialminister Göran Hägglund. Han som jag skrattade gott åt filmens skildring av det amerikanska sjukvårdssystemet. Åt dess absurditet. kostnads inneffektivitet och dess djupa orättvisor.

Efteråt hävdade minister Hägglund att More är en duktig provokatör men att filmen Sicko inte har något att säga om det svenska sjukvårdssystemet.

Jag hävdar att Hägglund är naiv. I själva verket är Hägglund ansvarig för en politik som leder till en amerikanisering av svensk sjukvård.

I den situation som vi har nu med växande köer och en sjukvård som hålls på svältkur så ser vi hur allt fler svenskar tecknar privata vårdförsäkringar. En utveckling som har ökat kraftigt efter den borgerliga valsegern.

Samtidigt avskaffar minister Hägglund förbudet för offentligt finansierade sjukhus att ta emot försäkringspatienter. Effekten blir att ni öppnar upp försäkringsbolagens vårdmarknad.

Möjligheterna för den som har råd att köpa sig förbi de växande vårdköerna växer.

Här i vår sal har sjukvårdslandstingsrådet Reinfeldt tydligt markerat att hon inte ser den här utvecklingen som ett problem. Samma Reinfeldt som tycker att den offentliga sjukvården har för mycket resurser eftersom hon föreslår skattesänkning.

Samtidigt markerar Capio S:t görans ledning att samtal pågår med landstingsledningen om att slopa det förbud mot gräddfilspatienter på sjukhuset som vi införde förra mandatperioden.

Mer privat driven sjukvård. Växande köer och fler som tecknar privata försäkringar. Får mig att uppmana fler att se filmen Sicko. Tyvärr har minister Hägglund alldeles fel. Sicko har mycket att lära oss.

-------------------------------------------------------------------

Högeralliansens stora projekt den här mandatperioden är Vårdval Stockholm.

Syftet med reformen sägs vara att stärka medborgarnas faktiska rätt att välja sin läkare. Vi socialdemokrater tycker att det finns något sunt i att försöka stärka medborgarmakten gentemot sjukvårdsbyråkratin.

Det gör mig därför uppriktigt bekymrad när moderaterna väljer att i rasande takt sjösätta sin kundvalsmodell utan minsta försök till dialog med oss i oppositionen. Till skillnad från resten av landet där man över blockgränserna försöker hitta samförståndslösningar.

I vår djupt segregerade region riskerar den ekonomiska fördelningsmodell som ligger bakom Vårdval Stockholm dessutom leda till en katastrof för primärvården i stora delar av länet.

De nya etableringar som tillkommer och som ni är så stolta över hamnar till helt övervägande del i områden där de friska och välmående medborgarna bor. I områden med dålig folkhälsa får vi besparingar istället.

Fullmäktigemötet har en rad viktiga frågeställningar att ta ställning till.

· Ska skatten sänkas eller ska ambitionsnivån för sjukvården höjas?

· Ska skatten sänkas eller ska sjukvården ta sitt ansvar för att minska de dramatiskt stora klyftorna i hälsovillkor i stockholmsregionen?

· Ska skatten sänkas eller ska sjukvården göras mer tillgänglig.

Frågorna är ställda. Därmed yrkar jag bifall till det socialdemokratiska förslaget till budget.

tisdag, november 27, 2007

Nu drar budgetdebatten igång

Idag börjar årets roligaste händelse. BUDGETDEBATTEN. I två dygn skall landstingsfullmäktige drabba samman. Politik, retorik, känslor och engagemang. Underbart.

fredag, november 23, 2007

Ny EMU omröstning

Den omvalda danska regeringen tänker utlysa en ny omröstning om danskt EMU medlemskap. (undrar vilken i ordningen det är?) Ja anhängarna kommer säkerligen förlora igen.

Två reflektioner infinner sig dock. Den ena är hur många gånger man med någon form kan utlysa folkomröstningar i samma fråga, förlora varje gång och sen ändå behålla någon form av självaktning. Den andra rör det danska förhållandet till Euron. de har visserligen valt att behålla sin krona men samtidigt valt att binda den till euron. Vilket gör det hela totalt vettlöst. Om man har en egen valuta så borde man väl i rimlighetens namn försöka utnyttja de ekonomiska fördelar en flytande valutakurs kan ge?

Vår högeralliansregering passar samtidigt via finansminister Borg på att deklarera att Sverige också måste gå med i EMU. Varför då?

torsdag, november 22, 2007

Expressen är inte så tokig

Ibland önskar man att man skulle hinna med att läsa allt. Det gör man ju inte ... men idag upptäckte följande ledare som publicerades i Expressen i lördags. Ett mycket klokt inlägg om det vansinne som råder i stockholmslandstinget för närvarande.

tisdag, november 20, 2007

Nu privatiseras Folktandvården

Idag på landstingsstyrelsens möte driver högeralliansen igenom ett beslut om att börja privatisera delar av folktandvården. Motivet är att man vill skapa en fungerande marknad.

Resonemanget är befängt. Idag har folktandvården 20% av vuxentandvården. Resterande del av befolkningen går till olika privata tandläkare. problemet med folktandvården är att priserna rusat i höjden sen man 1999 beslutade att avreglera prissättningen. de flesta medborgare saknar information om eventuella prisskillnader. dessutom befinner man sig som patient ALLTID i ett underläge gentemot tandläkarna när man diskuterar vilka behandlingar som behövs.

Nej svaret på "tandvårds marknadens problem" är inte hysteriska privatiseringar utan mer information och kanske en återreglering av prissättningen.

onsdag, november 14, 2007

Danmark är inte Sverige....

Men det är ett land som är likt oss på många sätt och därför är dansk politik spännande och den kan lära oss mycket av vad som kan ske i vårt land.

Valet slutade som bekant med seger för den borgerliga regeringen. Det ser dessutom ut som att den kommer att fortsätta med stöd av det avskyvärda dansk folkeparti.

För socialdemokraterna i Danmark är valet ett svårt valnederlag. Man gör sitt sämsta valresultat någonsin. Socialistisk Folkeparti (ett parti utan kommunistisk bakgrund) mer än fördubblar sitt röstetal.

En del av mina danska vänner säger krasst att väljarna inte såg någon skillnad mellan Venstre och socialdemokraterna. Samt att den danska socialdemokratins röda hjärta numera finns hos Socialistisk folkeparti.

Vilket får mig att tänka på vad den gamle socialdemokratiske valstrategen Bo Krogvig alltid brukar predika om. " Det handlar om att hålla ihop partiet och om att vidga partiet både vänsterut och högerut. Tappar man endera flygeln så blir det mycket svårare att vinna val".

De danska partikamraterna har ägnat sig för mycket åt inbördeskrig och jag undrar vad den nuvarande partiledningen gjort för att se till att den danska socialdemokratins röda hjärta skulle känna sig hemma i partiet? Att man dessutom har lyckats med att köra sönder grunderna för facklig politisk samverkan gör ju inte saken bättre.

Ännu vet jag inte hur det har gått för min kandidat Lars Weiss, men jag återkommer.

Tillägg kl 11.15 I köpenhamn fick det röda blocket 61% av rösterna. Socialdemokraterna fick 4 mandat varav lars var uppställd på 4:e plats. Men sen så har ju Danmark ett renodlat personvalssystem....

lördag, november 10, 2007

Hur går det i Danmark på tisdag?

Jag måste erkänna att jag varit lite pessimistisk inför utgången av det danska valet nu på tisdag. Inte minst många av mina danska vänner klagar på vad dom tycker ha varit en lam valkampanj hitills, där socialdemokraterna inte lyckats markera tillräckligt tydligt mot Venstre (de danska moderaterna).

Uppenbarligen finns det i alla fall hopp, vilket de senaste opinionsundersökningarna visar. Sen måste man ju säga att den danska valrörelsens spionaffär förbryllar. I det fall det stämmer att (s) ordförande Helle Tornings Smiths närmsta man aktivt har "läckt" uppgifter till Venstre i syfte att skada den tidigare partiordföranden, så har den danska politiken nått ett nytt lågvattenmärke. Frågan är hur de danska väljarna kommer reagera på detta? i värsta fall stannar många hemma vilket i så fall drabbar socialdemokraterna hårdast.

Hur som helst min uppmaning att stödja "min" kandidat i det danska valet kvarstår.

tisdag, november 06, 2007

Att vara stolt över sitt arv...

Läser i Aftonbladet att Folkets hus rörelsen håller på att plocka undan arbetarrörelsekonsten. Jag tycker att det är bedrövligt....

Det här är slutet på en utveckling där man bara ser folkets hus anläggningarna som vinstmaskiner och inte som kulturverksamheter. Värst är det nog i Stockholm. Steg för steg har man kastat ut arbetarrörelsens organisationer ur huset. Nästan inga har sin kontor kvar där. Man tillämpar en hyresprincip som gör det omöjligt för ideellt arbetande organisationer att ha sina möten där.

Nu senast när socialdemokratiska arbetarepartiet hade sin kongress i City Conference center som Folkets hus vid Norra Bantorget kallas nu för tiden så doldes Amelins röda fanor bakom täta draperier. Nu plockas konsten undan.

Till saken hör att City Conference center fortfarande ägs av den lokala fackföreningssrörelsen i Stockholm. Till saken hör att styrelsen fortfarande består av arbetarrörelseföreträdare. Fast företrädare som inte är stolta över sin rörelses kulturarv.

Nej jag tycker att man borde samla sig kring till att bygga en ny mötesplats för det radikala Stockholm. En plats där organisationer skulle kunna ha möten. där vanliga stockholmare skulle vara välkomna in. En plats där stockholms radikala arv- och kulturhistoria skulle vara något man visar fram med stolthet och glädje. Ja vi skulle till och med kunna kalla platsen för Stockholms folkets hus.

Tillägg

Under lördagens förtroenderådssammanträde nås jag av uppgifter om att Folkets hus styrelsen backat. Det är riktigt glädjande.

lördag, november 03, 2007

Val i Danmark den 13:e november

Om jag hade rösträtt så skulle jag rösta på Lars Weiss

fredag, november 02, 2007

Man skulle kunna

göra sig lustig över moderata samlingspartiet. Finns det någon moderat som betalar Tv licens? Är det någon som inte använder svart arbetskraft?

Det tänker jag emellertid inte göra. Jag känner personligen många hederliga moderater som brinner för politik och samhällsfrågor. De har en i mitt tycke i grunden felaktig samhällsuppfattning. Men de är hederliga och rättskaffens människor.

Det trista med den senaste veckans skandaler och med de tidigare är dels att människor i allmänhet måste börja tycka att politiken i allmänhet är korrupt.

Dessutom fördunklas möjlighet att få prata riktig politik. I mitt tycke är det bra när folk mobiliseras mot regeringens djupt orättvisa fördelningspolitik. Det är den som är orsaken till att de bör angripas och det är med rättvisekravet som folk borde mobiliseras.

Taffliga moderatpolitruker som inte gör rätt för sig gör mig bara deprimerad.

Bloggtoppen.se