Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

onsdag, februari 28, 2007

Ansvarskommittén

Har lämnat sin slutrapport. De föreslår att dagens landsting ersätts med 6 till 9 regionkommuner, samt att den statliga förvaltningsorganisationen anpassas därefter. Jag tycker att det är bra att man vill minska antalet regionala organ. Det är inte rimligt att den regionala politiken vilar på en grund som lades under Axel Oxenstierna på 1600 talet. Inte minst den expansiva Mälardalen skulle må bra av fastare samarbetsformer.

Sen verkar det tyvärr som om kommittén mest har ägnat sig åt att rita nya kartor och mindre åt att fundera över hur ansvaret ska fördelas mellan stat, regioner och kommuner. Finns det uppgifter som borde flyttas från staten till regionerna? Finns det saker som dagens landsting ansvarar för, som istället borde flyttas till kommunerna? Och tvärt om?

Återkommer i frågan nästa vecka.

måndag, februari 26, 2007

Privata vägar med avgifter

Är tydligen något som den borgerliga regeringen funderar över. Motivet ska vara att man kan bygga mer med privat finansiering. Ofta anförs Storbrittanien* som lysande föredöme både för privatfinansierade vägar och sjukhus.

Själv tycker jag idén är obegriplig. Varför skulle man privatfinansiera samhälllig infrastruktur när såväl Stat, kommun och landsting kan låna till räntor som är betydligt lägre än vad några privata företag kan göra? Idén är obegriplig och korkad. Om det nu inte är som så, att borgerliga politiker är ideologiskt förblindade. "Privat är alltid bäst! Även om det blir dyrare för skattebetalarna."

För övrigt kan jag inte låta bli att nämna Arlanda Express i sammanhanget. Det är det enda exemplet på att man låtit privatföretag finanseiera vad som är en viktig samhällelig investering och sedan få driftsmonopol i ett antal decennier. Hade det inte varit smartare att låna till den via staten och sedan kört tåg som fler hade haft råd att åka med?

* Vad gäller Storbrittanien så bör påpekas att kommuner och landstiung inte har egen beskattninsgrätt. Vilket gör att lånessituationen ser helt annorlunda ut.

torsdag, februari 15, 2007

Krisen på Astrid Lindgren

"Barnsjukhus stoppar all planerad vård

Alla planerade behandlingar stoppas på Astrid Lindgrens barnsjukhus. I fortsättningen ska endast akuta behandlingar genomföras. Orsaken är personalbrist och ett för stort tryck av akut sjuka patienter." Svd idag

Samtidigt ser Felippa Reinfeldt(M) till att stoppa den planerade närakuten för barn i direkt anslutning till Astrid Lindgrens barnsjukhus som skulle öppna nu i maj. För henne och de andra i Alliansen är det viktigaste att denn drivs privat vilket försenar öppnandet med minst ett halvt år.

ett skrämmande exempel på högerdogmatism som går ut över ungarnas rätt till sjukvård.

Etiketter:

tisdag, februari 13, 2007

Klasssamhället är döden!

Metro har en skrämmande artikel om hur extremt klassuppdelat Stockholm är. Skillnaden i livslängd mellan Mörby och Sundbyberg är sex år. Den borgerliga landstingsmajoritetens svar på detta är att försvaga de instrument som sjukvården har för att förstärka sjukvården i områden med dålig folkhälsa. Den fria etableringsrätt för läkare som de håller på att genomdriva kommer att öka primärvårdens resurser vid Stureplan och minska dem vid Rinkeby.

söndag, februari 11, 2007

Idag röstar Portugal


Idag röstar det portugisiska folket om abortfrågan. Landet har en utav europas strängaste och mest konservativa abortlagstiftningar. Effekten är att tusentals portugisiskor tvingas göra abort illegalt eller att resa till utlandet. När jag var där i början av januari var kampanjen redan igång. Det portugisiska kommunistpartiet hade satt upp massor av affischer runt om i landet. Nu gillar jag inte partiet i fråga, men jag håller tummarna och säger Agora Sim!

måndag 12 februari

Det blev Agora Sim! Seger för jämställdheten och moderniteten. Nu har Socrates, Portugals socialistiske premiärminister lovat att driva igenom en mer modern abortlagstiftning i parlamentet.
Posted by Picasa

lördag, februari 10, 2007

Dagens sanningssägare

Läser Carl Thams artikel på DN debatt ifrån gårdagen.....

"socialdemokratin har också anslutit sig till de ekonomisk-politiska doktriner som styr de europeiska länderna (EU-Maastricht) och som i praktiken innebär ett farväl till den fulla sysselsättningen.

Denna politik är, som vi alla vet, inlåst i fördragsbundna doktriner som bevakas på ett sätt som för tankarna till den medeltida kyrkans dogmsystem. Den är utformad av Europas konservativa centralbanksbankirer och präglad av - som nobelpristagaren Stiglitz formulerat det - deras "religiösa tro" på att inflationen till varje pris, bokstavligen varje pris, måste hållas på mycket låg nivå."
....

"Maastrichtpolitiken är en europeisk konstruktion. De nationer som på sin respektive nivå brukar framhållas som de ekonomiskt mest framgångsrika nationerna i världen, USA och Kina, för en helt annan politik.

I själva verket kan man hävda att de europeiska nationerna bättre skulle kunna anpassa sig till globaliseringens villkor med en mindre dogmbunden ekonomisk politik.

Den svenska socialdemokratin har hårt bundit upp sig kring den europeiska ekonomiska normpolitiken, vilket kulminerade i den officiella ja-linjen i EMU-omröstningen. Den ståndpunkten havererade grandiost, men i det nya läget utnyttjades inte det begränsade utrymme som ändå finns för en mer flexibel ekonomisk politik. Tanken att ge riksbanken ett dubbelt mandat - låg inflation plus låg arbetslöshet - har harmset avvisats som så kallad populistisk propaganda"

Jag tycker att Carl Tham har rätt. Svensk politik och socialdemokratin har alltför mycket låtit sig styras av liberalt ekonomiskt tänkande. Rädslan för inflation har gått före kampen för full sysselsättning. Avregleringar och privatiseringar har genomförts under täckmantel att det bara funnits en möjlig väg att gå.

fredag, februari 09, 2007

Sälj inte sjukhusen.

Fredrik Reinfelts deklarationer om att det inte kommer säljas några sjukhus under den här mandatperioden är ju ett vallöfte, som de flesta vid det här laget redan förstått, inte var mycket värt.

Felippa Reinfeldt och hennes nyliberala kamrater i stockholms läns landsting håller redan på att föbereda utförsäljning, inte av hela sjukhus, men väl av dess ingående delar. Medborgarna ska i framtiden möta vårdgallerior där man kan shoppa sjukvård.

Jag tillhör dem som allvarligt oroad av detta. Den framtida utvecklingen av avancerad sjukhusvård och medicinsk forskning kommer att försvåras om inte ansvaret för sjukhusvården hålls samman. Den oron delas också av karolinska institutets ledning som i Svenska Dagbladet går till storms mot de som låter politisk entusiasm springa före planering och eftertanke.

Etiketter:

onsdag, februari 07, 2007

Dagens Borg

"Regeringen avser därför att inrätta ett finanspolitiskt råd som ska utvärdera och granska regeringens ekonomiska politik. Det finanspolitiska rådet får i uppdrag att årligen utvärdera regeringens måluppfyllelse inom den ekonomiska politiken.

Rådet får också i uppdrag att utvärdera kvaliteten i det underlag som ligger till grund för regeringens ekonomiska bedömningar. Tanken är att rådet bland annat ska ge underlag för allmänheten att bedöma om den ekonomiska politiken är uthållig och om de åtgärder som vidtas leder till varaktigt högre sysselsättning."

Visst är det bra. Regeringen ska utse ett råd som ska tala om för oss att regeringens politik är bra. Det är nog bäst att man tillsätter rådet snart. Så att inte olydiga medborgare får för sig att regeringens politik ökar klassklyftorna och orättvisorna i vårt Sverige.

tisdag, februari 06, 2007

Stupida borgare

Moderater och folkpartister drar in bidragen till kultur och teaterföreningen Södra Fot i Skarpnäck. Anledningen är att föreningen är politisk? Johan Sjölander skriver utmärkt om detta. Själv uppmanar jag alla som kan att komma till manifestationen för yttrandefrihet, POLITIK och KULTUR den 16:e februari

torsdag, februari 01, 2007

Högerns rätta ansikte?

En mycket ung Anders Borg avslöjar vad han innerst inne tycker. Farbrorn med skägg och träningsoverall heter Roland Larsson och var på den tiden LO stockholms sekreterare. En riktigt röd rabulist och en god vän. Förvånansvärt tyst inför Borgs svador är han emellertid.

http://www.youtube.com/watch?v=hTLOrbmpVG4

Bloggtoppen.se