Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

onsdag, december 31, 2008

En liten nyårshälsning...


Från delar av min klan till er alla!
Posted by Picasa

lördag, december 20, 2008

En liten julhälsning från Moskva


Har tillbringat några dagar där och vill skicka en liten julhälsning till alla vänner, kamrater och bekanta.
Posted by Picasa

måndag, december 08, 2008

S+V+Mp

Idag är jag glad och nöjd. Tror att grunden för det rödgröna samarbetet kommer att visa sig vara en klok investering för framtiden.

Även om tidigare samarbete mellan s+v+mp har fungerat på riksplanet under flera mandatperioder så är det ju ingen hemlighet att det kärvade ordentligt efter valet 2002. Nu formaliseras mer av samarbetet innan vi vinner nästa gång, vilket bör underlätta.

Själv har jag ju mest erfarenhet av samarbete på kommun och landstingsplanet. När det gäller det sistnämnda så måste jag säga att jag är grymt imponerad av såväl vänsterpartiet som miljöpartiet. Båda partierna visade prov på stor mognad och stort politiskt mod när vi sanerade landstingets konkursmässiga ekonomi som moderaterna efterlämnade till oss 2002.

I den uppgörelse som gjordes mellan s+v+mp igår så gläder jag mig särsiklt åt skrivningarna om storstadspolitik och arbete för integration. Det bådar mycket gott.

torsdag, december 04, 2008

Staten bör intervenera!

De borgerliga morgontidningarna och näringsministern ropar för närvarande i högan sky att staten inte ska gå in som ägare till Volvo eller SAAB. "Skattepengar ska använda still äldreomsorg inte till bilproduktion", hävas det.

Själv tycker jag att staten har ett mycket stort ansvar för att säkerställa ekonomisk tillväxt och förutsättningar för framtida välfärd. En mer rimlig hållning vore om staten gjorde en seriös analys av fordonsindustrins framtida tillväxtförutsättningar och av möjligheterna att få Volvo personvagnar eller SAAB att gå runt. Statligt ägande och statliga investeringar borde inte uteslutas på grund av dimmiga liberala föreställningar om att statligt ägande alltid är fel.

Det grundläggande problemet är ju inte heller just Volvo eller SAAB utan den sammantagna effekten av en eventuell nedläggning. I värsta fall står uppemot 130 000 nya jobb på spel. I det läget hotas verkligen äldreomsorgens långsiktiga förutsättningar.

I själva verket så är staten i regel en mycket framgångsrik och ansvarsfull ägare av näringsverksamhet. Även i ett internationellt perspektiv kan man konstatera att flera av de mer framgångsrika bilproducenterna har eller har haft staten som en kraftfull aktör/medägare. det gäller såväl de framgångsrika sydkoreanska och japanska aktörerna. För att inte tala om de kinesiska bilproducenter som många nu ställer sitt hopp till.

onsdag, december 03, 2008

Vissa dagar...

önskar jag att man fick möjlighet att delta i karolinska institutets experiment...

"PRESSMEDDELANDE 2008-12-03


Forskare framkallar illusion av kroppsbyte

Hjärnforskare vid Karolinska Institutet har fått försökspersoner att uppfatta dockors och andra människors kroppar som sin egna. I ett av experimenten bytte försökspersonerna kropp med andra personer och skakade hand med sig själva utan att illusionen bröts.

– Det här visar hur lätt det är att ändra hjärnans uppfattning om vad som är den egna kroppen. Genom att manipulera sinnesyntrycken kan jaget inte bara luras ut ur den egna kroppen, utan också flytta in i andra kroppar, säger Henrik Ehrsson som har lett forskningen.

I ett första experiment försågs en skyldockas huvud med två kameror kopplade till två små skärmar framför försökspersonens ögon, så att försökspersonen ser det dockan ”ser”. När dockans kameraögon och försökspersonens ansikte riktas nedåt, ser försökspersonen dockans kropp där han eller hon normalt ser sin egen kropp.

Illusionen av kroppsbyte uppstår när försöksledaren samtidigt berör dockans och försökspersonens mage med två stavar. Försökspersonen ser då dockans mage beröras och känner samtidigt (men ser inte) en beröring på sin egen mage. Resultatet blir att försökspersonen får en stark upplevelse av att hela dockan är den egna kroppen.

I ett annat experiment monteras kameraparet i stället på en annan människas huvud. När denne och försökspersonen vänder sig mot varandra och skakar hand uppfattar försökspersonen kamerabärarens kropp som sin egen.

– Försökspersonen ser sig själv skaka hand utifrån, men upplever det som att det är en annan person. Känselintrycken från handskakningen uppfattas som om de kommer från den nya kroppen, inte den egna, säger Valeria Petkova som genomfört studien tillsammans med Henrik Ehrsson

Styrkan i illusionen bekräftades av att försökspersonen uppvisade fysiologiska stressreaktioner när kamerabärarens arm hotades med en kniv, men inte när hotet var riktat mot den egna armen.

Illusionen fungerade även om de två personerna skiljde sig utseendemässigt eller var av olika kön. Däremot lyckades forskarna inte lura jaget till att identifiera sig med föremål som inte liknar människor, som stolar eller stora klossar.

Målet med forskningen är en ökad förståelse för hur hjärnan konstruerar en inre bild av den egna kroppen. Insikten att kroppstillhörighetskänslan kan manipuleras så att man upplever att man har fått en ny kropp kan få praktiskt betydelse för bland annat virtual reality-applikationer och robotteknik.

Publikation: If I were you: perceptual illusion of body swapping, Valeria I. Petkova & H. Henrik Ehrsson, PLoS ONE, online 3 december 2008.

Pressbilder och illustration: http://ki.se/pressbilder"

Bloggtoppen.se