Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

onsdag, maj 27, 2009

GÅ OCH RÖSTA!

Jag tillhör ju inte de stora EU federalisternas skara. Jag tror inte att vi får världsfred när folkstyret flyttar till Bryssel. Jag har svårt för att hålla mig för skratt när Björklund och folkpartisterna på allvar tror att kronan innebär ett hot mot välfärden eller ökad krigsrisk.

Min skepsis till trotts. EU parlamentsvalet är viktigt.

Ifall vi ska kunna undvika att löntagare i olika länder ställs mot varandra i en osund konkurrens om vem som kan jobba billigast så behövs det stärkta radikala krafter i EU parlamentet.

Moderaternas och folkpartisternas vilja att låta sjukvården omfattas av den inre marknadens regler innebär ingenting annat än att de vill låta marknadskrafterna ta makten över sjukvården. Det måste stoppas!

Du och din röst gör skillnad- GÅ OCH RÖSTA!

torsdag, maj 21, 2009

Livet är mycket gott

 
Posted by Picasa

tisdag, maj 12, 2009

Vad gör regeringen?

Massarbetslösheten står för dörren. Nästa år beräknas den öppna arbetslösheten nå 12%s nivån. Vad det innebär för det utanförskap som de "nya" moderaterna sa sig vilja bekämpa återstår att se.

Kritiken från oss i oppositionen är självklar. Regeringen står helt handfallen när Sverige som industrination står på fallrepet och när 100 nya stockholmare går till arbetsförmedlingen varje dag eftersom de blivit arbetslösa.

Det som nu sker är att konjunkturinstitutet och regeringens EGET finanspolitiska råd kräver mer aktiva åtgärder. Statsbidragen till kommunerna borde höjas för att värna välfärden och för att inte förvärra arbetslösheten ytterliggare. Akassan borde höjas för att öka medborgarnas trygghet och därmed vilja att upprätthålla köpkraften. Möjligheterna att se mer progressivt på budgettaket framhålls.

Allt ovan är sådant som borde ske. Dessutom borde Sverige byta regering.

onsdag, maj 06, 2009

Fortsatta bekymmer för sjukvården.

Idag släppte de borgerliga på förlåten för vad som ska gälla för sjukvården nästa år.

I nytillskott anslår man + 2,4% för 2010. Det kan jämföras med i år då sjukvården får +4,8%.

De 4,8% som är anslagna för i år är långt ifrån tillräckliga för att möta vårdbehoven i Stockholmsregionen. I år råder anställningstopp på samtliga sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset gör sig av med 600 anställda. Samtidigt som 50 000 stockholmare står i de borgerliga vårdköerna.

Anslagen för 2010 är så snålt räknade så att de inte ens räcker till för att betala de löneavtal för de anställda som man ingått.

Man fullföljer lyckligtvis inte de helt orealistiska planerna som man hade kring fortsatta skattesänkningar. Även om moderaterna nog så gärna vill så har väl även de tvingats inse att det helt enkelt inte går.

Samtidigt tvingas jag tyvärr konstatera att man fortsätter snålandet med sjukvården. Resultatet kommer antingen bli ett nytt borgerligt underskottsberg alternativt så kommer vi se än mer kraftigt växande sjukvårdsköer nästa år.

Vore det inte bättre ifall man återgick till 2006 års skattenivå? Vore det inte bättre ifall regeringen prioriterade ordentliga statsbidrag till landstingens sjukvård istället för att prioritera statliga skattesänkningar som man gör nu?

Jag tror att medborgarna hellre vill ha fungerande sjukvård än låga skattenivåer.

tisdag, maj 05, 2009

Att svika sina väljare

Det känns nästan som igår. Valrörelsen 2006.

De borgerliga partierna gick till storms mot socialdemokratins stockholmsfientlighet för "sveket" rörande biltullarna. Trängselskatten var onödig. Den var tillväxt- och stockholmsfientlig.

Många allmänborgerliga väljare i Stockholm instämde. Väljarna gick man och kvinna ur huset för att rösta bort biltullarna och de hemska sossarna: löftessvikarna.
Ett nytt styre skulle till. Ett nytt borgerligt styre skulle avskaffa trängselskatten och se till att staten tog sitt ansvar för stockholmsregionens framtida investeringar.

Nu låter det helt annorlunda. Idag låter Sten Nordin med flera proklamera att biltullarna är bra och att de är nödvändiga för att klara stockholmsregionens behov av nya väginvesteringar. Trängselskatten är inte bara bra. Det är dessutom nödvändigt att höja den.

Man kan ju inte låta bli att undra över hur de väljare som röstade på sten Nordin eller Christer g Wennerholm känner det idag?

Dagens utspel från de borgerliga lämnar flera frågor obesvarade. Blir det några nya statliga medel till investeringar i Stockholmsregionen? Eller ska stockholmarna själva med pengar som annars skulle ha använts för sjukvård, skola och barnomsorg bekosta eventuellt utbyggd infrastruktur i Stockholm?

Jag noterar att de borgerliga slår sig för bröstet vad gäller den nödvändiga investeringen i Citybanan. Något som jag var med och ordnande redan under den förra mandatperioden ihop med den dåvarande socialdemokratiska regeringen.

I övrigt talas det stort från de lokala borgerliga politikerna. Vad säger den borgerliga regeringen - tystnaden talar för sig självt.

fredag, maj 01, 2009

Ut med dig. Nu är det dags!

Bloggtoppen.se