Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

onsdag, juni 27, 2007

Moderaterna agerar svekfullt

Politik är roligt. Det är oerhört spännande att bryta åsikter med människor som har annorlunda värderingar än en själv. Det är bland annat därför som valrörelser är fantastiska. Inte nog med att vi politiker argumenterar med varandra, vi får dessutom möjligheter att diskutera med medborgarna på ett mer systematiskt och omfattande vis.

Det politiska samtalet förutsätter dock ett visst mått av gammaldags hederlighet. Demokratin, politiken far inte bra om man säger en sak i en valrörelse och sen genomför något annat.

Det är i det sammanhanget som jag upprörs av moderaternas nedläggningar av närakuterna i Skärholmen, Farsta, Jakobsberg, Södertälje och Brommaplan.

Jag och andra som gillar närakuterna hävdade under valrörelsen att borgerligt maktövertagande i landstinget skulle innebära nedläggning. Moderaterna som uppenbarligen kände sig pressade gick ut i ett stort medieutspel sommaren 2006 och lovade att de skulle vara kvar.

Nu dagarna efter midsommar läggs ett antal närakuter ner. Falskt, ynkligt tycker jag. Om man vill stänga närakuter så borde man våga stå för det i en valrörelse....

Sättet att i det längsta hemlighålla nedläggningen tjänar säkert sina speciella syften. Men det orsakar dessutom kaos i sjukvårdsorganisationen.

Därför upplåter jag slutet på detta blogginlägg till att direkt citera ett mejl jag fått från chefen på Jakobsbergs närakut.
Jag tycker att det ganska tydligt illustrerar absurditeten i det beslut som Felippa Reinfeldt med flera moderater drev igenom igår.

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Till Ledamöterna i HSN

Med anledning av HSN beslutet om närakututredningen måste jag som Verksamhetsschef för verksamheten i Jakobsberg göra några inlägg och ställa frågan vad som är orsaken till beslutade nedläggningen av Jakobsbers Närakut.

Närakuten I Jakobsberg lever upp till samtliga kriterier ni i ert beslut anger vara Närakuternas uppdrag.
Vi tar emot ca 22 000 patienter årligen och bedriver en mycket god sjukvårdsrådgivning med IT baserat beslutsstöd.
Vi har ett mycket välutvecklat samarbete med specialistmottagningarna på sjukhuset, vilket bla annat betytt mycket för barnsjukvården i Järfälla och Upplands-Bro. Över en tredjdel av våra patienter är barn, många med mycket svår astma och andningssvårigheter som vi i samarbete med BUMM och ALB tar hand om på Närakuten utan åldersgräns. Detta är en grupp med patienter som annars hänvisats till Astrid Lindgrens barnsjukhus. andra samrbetspartners på sjukhuset är Öron-näsa hals, ögonmott, gyn mott, mfl.

Vi har ett mycket välutvecklat samarbete med Sirius ambulans i kommunerna, patienter som inte kräver sjukhusvård styrs över till Närakuten. Detta projekt har just i dagarna ytterligare intensifierats.
Vi har i samrbete med geriatriken på Jakobsbergs sjukhus direktinläggning på kliniken för att just förhindra onödiga transporter till Danderyds sjukhus.
Vi har under det senaste två åren säkrat akutkompetensen genom utbildningar och schemaläggning som säkrat kontinuitet under hela öppethållandet. Fast anställda läkare med grundlig barn och akutkompetens.
Vi har säkrat lättare ortopediska tillstånd som kan verifieras via röntgen på Jakobsberg och sedan behandlas på Närakuten. Mycket hög kompetens vid trauman, sårskador mm.
Vi har säkrat och utökat våra provtagningsmöjligheter på Närakuten och kan idag också ta infarktprover. Dagtid öven tillgång till MEDILAB.

Det vi funderat över det sista året också i samtal med DS är hur en aktiv överslussning av patienter som trots allt sitter på Danderyds sjukhus. Ett förslag som jag arbetat med är att förse Danderyd med en tidsbokningsmodul kopplat till bokningen på Jakobsberg för enkel överslussning och en säkrad tid för patienten. God service.
Jag ser det som en olycklig utveckling att lägga ner en välfungerande verksamhet som har befolkningens förtroende. Med en tillgänglighet på över 90% är Närakuten i Jakobsberg en viktig tillgång både för vuxna och barn.
Med lätta insatser i samarbetet mellan Närakuten och DS kan vi lösa överslussningen på ett effektivt sätt. Vi har idagarna också färdiga ritningar för att erbjuda obs-platser vilket ytterligare kommer att förhindra onödiga transporter till Sjukhusen.

Det är min klara uppfattning att vi uppfyller de krav ni anger både verksamhetsmässigt och lokalmässigt. Lokalisationen Jakobsberg stämmer också med det ni anger, goda kommunikationer till city, närhet även för befolkningen i Upplands-Bro

Jag vill med detta som bagrund uppmana er för befolkningens skull i Järfälla och Upplands-Bro att återigen se över förutsättningarna för att behålla en väfungerande Närakut på Jakobsbergs sjukhus.


Mvh

Peter Hultström
Verksamhetschef Närakuten Jakobsberg"

tisdag, juni 26, 2007

Citybanan behövs!

Idag lyckas mälardalsrådets sekreterare Johan Danielsson skrämma upp stockholmarna i dagens City med ett mindre begåvat påstående om att citybanan riskerar att endast bli ett lyxigt parkeringsgarage för pendeltåg om bara etapp ett byggs.

Påståendet är i sak riktigt, men ändå oerhört korkat. Med tanke på de enorma investeringsbehov som föreligger vad gäller Mälardalens infrastruktur så är det (faktiskt) i högsta grad rimligt att regeringen tar beslut om investeringarna i rätt ordning. Framtida investeringsbeslut i angränsande järnvägsspår behöver inte och bör inte tas idag.

Det som däremot bekymrar är den delvis medieinspirerade kampanj som bedrivits av bland andra Svd och DN mot Citybanan där de krävt förnyade utredningar och uppskjutna beslut. Den kampanjen och en del Vasastadsbors motstånd mot den nödvändiga och efterlängtade Citybanan stärks av Danielsson onödiga utspel.

måndag, juni 25, 2007

Brown istället för Blair

Så sker ledarskiftet i Labour. I mina ögon så är eftermälet till Blair dubbelt. Han besegrade Thatcerismen (nyliberalismens engelska variant). han gjorde Labour valbart i britternas ögon. samtidigt drog han Britterna in i USA:s obegripliga imperialistiska äventyr i Irak.

vad gäller Labours metamorfos så tycker jag nog att en av de märkligaste inslagen var när jag mötte Londons Arbetarekommuns ledning för några år sedan nere i Paris. De hade bytt namn på sin partichef i staden från partisekreterare till Managing Director. På något sätt tyckte jag att det var ganska talande.

Nu står mina förhoppningar till Gordon Brown

torsdag, juni 21, 2007

Äntligen

tisdag, juni 12, 2007

Nu är folkpartiet desperata

Det går dåligt för allianspartierna i mätningarna. Vilket inte är så underligt med tanke på den omvända Robin Hood politik de bedriver.

Det är nog så man måste förstå Birgitta Ohlssons utspel om att man borde folkomrösta om euron en gång till i samband med valet 2010. Även hon måste inse att en sådan folkomröstning lär sluta med ett ännu större, svidande nederlag för ja sidan än förra gången. (I synnerhet som alla förnuftiga ekonomiska argument för ett inträde har smulats sönder av verkligheten).

Birgitta Ohlsson tror nog inte heller på ja i en onödig extra folkomröstning. Men hon inser att en folkomröstning skulle kunna splittra socialdemokratin. Och därmed ge alliansregeringen en liten möjlighet att överleva.

söndag, juni 10, 2007

Grattis Inga!

Inga är en av de klokaste och gladaste kvinnor jag känner. När hon fyller år så ropar jag HURRA!

onsdag, juni 06, 2007

Fonseca lämnar KD

En radions nyheter idag är att Juan Fonseca lämnar KD. jag kan ju inte påstå att jag blir särskilt förvånad. I synnerhet som jag hade med DEN STORE POLITIKERN att göra när han var medlem i socialdemokratin. Hans politiska övertygelse låg mest i hans riksdagsplats. När inte den kunde garanteras längre, så var det dags att hitta en ny politisk övertygelse. Undrar vilket parti som Fonseca tänker hemsöka framöver.....Eller om han faktiskt tänker starta det nya parti han pratat om i decennier. Ett parti som självklart främst kommer företrädas av DEN STORE POLITIKERN.

måndag, juni 04, 2007

Efter helgen behöver de medkänsla.

Bloggtoppen.se