Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

tisdag, januari 29, 2008

Nu privatiseras psykiatrin.

Alla problem i sjukvården blir lösta. Bara de övertas av privata intressenter. Så lyder de borgerligas fältrop. Idag beslutade man att följande verksamheter skall privatiseras.

Barn och ungdomspsykiatrin (Öppenvård inom områdena)

- Rinkeby, Kista, Spånga, Tensta.

- Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Vuxenpsykiatrin inom följande områden....

- Nacka, Värmdö, Tyresö, Haninge och Nynäshamn.

- Rinkeby, Kista, Spånga och Tensta

Samtidigt pågår en översyn av hur psykiatrin fungerar i stockholms län. vi vet redan nu att det finns stora kvalitetsskillnader i det psykiatriska utbudet i länet. Vi vet att psykiatrin i stora delar av den södra länsändan har bristfälliga resurser. Vi vet att psykiatrin är i stort behov av att utveckla samverkan dels mellan sina egna kliniker. Bra verksamhetsidéer som finns här och var sprids inte mellan klinikerna. Psykiatrin behöver också utveckla samverkan med kommuner och stadsdelsnämnder.

Istället för att se vad översynen kommer komma fram till, så valde man idag att signalera att psykiatrins enda utvecklingsväg är privatiseringar, sönderstyckning i konkurrerande bolag.
Jag tycker att det är sorgligt och jag är övertygad om att den här typen av hastigt framkastade privatiseringar snarare kommer förvärra de problem som den psykiatriska vården har.

onsdag, januari 16, 2008

Bravo Mona!

Idag är jag stolt över mitt partis ordförande. Mona har förstått vad som håller på att ske med sjukvården i Stockholm. Hennes inlägg i dagens partiledardebatt visar att hon har förstått vad som håller p att ske här i Stockholm.

Moderaternas planer på att skapa ett privatägt landsting i södertälje. Diskussionerna om att tillåta privatförsäkrade patienter på det offentligt finansierade S:t Görans sjukhus och den omvända Robin Hood politiken vad gäller primärvården i vårt län gör att man med fog kan tala om ett nyliberalt systemskifte vad gäller sjukvården.

Inte nog med det. Den borgerliga landstingsmajoritetens viktigaste mål är att sänka landstingskatten. Sen valet har man minskat landstingets årliga skatteintäkter med 700 miljoner kronor. Man har samtidigt ökat vårdgarantins utställda löften om vård. Numera säger man att behandling skall inledas efter 30 dagar inte efter 90 som tidigare. Hur ser då verkligheten ut?

10.000 stockholmare har väntat mer än 90 dagar på att få träffa en specialistläkare för en första bedömning.
3000 stockholmare har väntat mer än 90 dagar på att få den behandling som specialisterna har bedömt att de bör få. Köerna växer, samtidigt sänker den borgerliga majoritetens landstingets skatteinkomster.

De borgerliga partierna har inget folkligt mandat för den politiken. Därför ska de mötas med ett socialdemokratiskt alternativ istället. Sjukvårdsfrågorna är viktiga och så som den politiska skiljelinjen nu avtecknar sig så kommer de vara en stor tillgång för socialdemokratin i nästa val.

tisdag, januari 15, 2008

Undrar vad hyresgästerna i Högdalen tycker?

Dagens stora stockholmspolitik måste väl vara kontrasten mellan de villkor som hyresgästerna i Vantör (Rågsved-Högdalen) lever under och de bostadsförhållanden som stockholmsmoderaten Ulf Kristersson lever under.

Hyresgästerna i Vantör vill gärna fortsätta vara hyresgäster och har sagt nej till Ulf:s erbjudande om att friköpa för omvandling till bostadsrätt. Ulf och hans kompisars svar är att man säljer deras hus.

Ulf själv får en fin lägenhet på Folkungagatan av Ersta. Som Ulf själv gör affärer med i sin egenskap av att vara socialborgarråd.

Stockholm är fantastiskt.

måndag, januari 14, 2008

Aftonbladet: De tjänar mest på regeringens politik

Aftonbladet: De tjänar mest på regeringens politik


Jag undrar varför allianshögern tappar väljare?

fredag, januari 11, 2008

Expressen har en poäng

Idag kritiserar Expressens ledarsida oss landstingspolitiker för att förvandla sjukvårdspolitiken till en sandlåda. I synnerhet när det handlar om Vårdval Stockholm. Det värsta är att tidningen har en poäng. Sjukvården skulle må bättre av stora blocköverskridande överenskommelser. I synnerhet i ett landsting som Stockholm som så ofta byter politisk majoritet.

Sen har Expressen delvis fel i sak. Vi socialdemokrater (och undertecknad) har aldrig sagt att vi SKA avskaffa vårdval Stockholm när vi vinner nästa val.

Svenska Dagbladets ledare skrev om samma fråga igår och till skillnad från Expressens ledarredaktion så har den tidningen uppfattat den socialdemokratiska ståndpunkten.

Följande har jag sagt.

”Eftersom de borgerliga partierna ensidigt och utan dialog med oppositionen valt att införa ett system som ger mindre sjukvård till fattiga och sjuka och mer till de rika och friska, så förbehåller vi oss rätten att avskaffa systemet eller att ändra det helt när vi vinner nästa val.”

Följande skulle jag kunna tillägga. Vår kritik mot vårdval Stockholm handlar om att primärvårdens resurser fördelas orättvis. Dels genom den schablonerade pengen som inte tar hänsyn till fokhälsoklyftorna. Dels genom den fria etableringsrätten för läkare och vårdbolag som leder till utökat vårdutbud där de rika friska bor och utarmat utbud i glesbygd och socialt utsatta områden.

Om vi får medborgarnas förtroende så tänker vi självfallet åtgärda dessa problem. Till skillnad från den styrande borgerliga majoriteten så tror jag dessutom att sjukvården tjänar på dialog mellan de olika politiska partierna. Bristen på sådan gör att jag tvingas ge Expressen rätt.

onsdag, januari 09, 2008

Apoteken

Så har turen kommit till apoteken. Nu ska det avregleras och privatiseras där med. Sveriges kommuner och landsting (som har borgerlig majoritet!) reagerar idag och går ut och säger precis som det troligtvis kommer bli.....

"SKL underkänner Apoteksmarknadsutredningen
Dyrare för skattebetalarna och inga fördelar för patienterna. Så sammanfattar Sveriges Kommuner och Landsting sin syn på utredningen om apoteksmarknaden.
– Utredaren har utgått från att läkemedel är en vara som alla andra, när det i stället handlar om hälso- och sjukvårdsinsatser, säger Henrik Hammar, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Landsting.
Utredaren av apoteksmarknaden, Lars Reje, föreslår bland annat att det blir möjligt för läkemedelsgrossister att äga apotek. Dessa kedjor får rätten att förhandla fram rabatter från läkemedelsföretagen.
– Det innebär, precis som redan skett i Norge, att ett par tre grossistkedjor kommer att köpa upp alla Sveriges apotek, säger Henrik Hammar.
– Vi hade gärna sett en möjlighet för landstingen som betalare av läkemedlen att få förhandla med läkemedelsföretagen. Men nu överlåts till apotekskedjorna att förhandla med skattepengar. Det är alltid skattekollektivet som ska ta hem vinsterna, inte någon annan, säger Henrik Hammar.
Sveriges Kommuner och Landsting är ändå för en omreglering av Sveriges apoteksmarknad.
– Men utredningen ger varken den insyn eller det inflytande från samhället som man kan kräva när det gäller prissättning av de produkter som vi alla är med och finansierar, säger Henrik Hammar."

Norge, det skandinaviska land som gått först med avreglering av sina apotek, har skyhögt högre priser på icke receptbelagda läkemdel än vad Sverige med sitt monopol har. Det finns skäl att känna stor oro för vad Hägglunds privatiserings och avregleringsiver kommer leda till.

tisdag, januari 08, 2008

Mer om vårdvalet

Dagens Arena

måndag, januari 07, 2008

Tillbaka på jobbet.

Som så många andra började jag jobba igen idag. Kul. Även om jag tycker att de beslut som fattas i de politiska församlingarna är alldeles uppåt väggarna. Så konstaterar jag att det är en fantastisk förmån att få arbeta med politik och samhällsfrågor.

Dagens lilla energipiller blir ändå Svenskans skildring av Vårdvalets absurda konsekvenser i jordbro. En stadsdel präglad av fattigdom och ohälsa. Där tvingas nu primärvården att genomföra absurda besparingar. Samtidigt utökas primärvårdens resurser på Kungsholmen.

torsdag, januari 03, 2008

Snö!

Bloggtoppen.se