Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

måndag, januari 26, 2009

Avslöjad....?

Catharina Elmsäter Svärd (m) har avslöjat mig. Via ett märkligt blogg analysinstrument kan hon bevisa att jag skriver som en miljöpartist. Vilket skakar mig djupt.

Själv skriver hon som en god sosse. Hur man nu gör det? Hur skriver du?

torsdag, januari 22, 2009

Vårdgarantin är ett fiasko

Läser i DN att sjukhusen nu stoppar nya remisser för höft- och knäledsoperationer. Allt för att inte få böter om man inte lever upp till vårdgarantins krav på mottagande inom 30 dagar. Ytterst är detta ytterliggare symptom på den svåra sjukvårdskris som råder i borgerlighetens Stockholm.

Enligt de senaste tillgängliga siffrorna står nu 56 467 stockholmare i kö till sjukvården. 25 943 har väntat längre än vad vårdgarantin lovar. Vårdgarantin i Stockholm är ett tomt och innehållslöst löfte till medborgarna. Samtidigt lovar den borgerliga regeringens utredare lagstiftning och ännu mer långtgående vårdgarantiåtagande.

Inte ens Monty Python gänget hade kunnat skriva absurditeter som de som nu utspelar sig i Stockholms sjukvård för närvarande.... Köerna växer. Sjukhusen klarar inte vårdgarantin eftersom avtalskrav med hot om böter och otillräckliga resurser gör det omöjligt. Vårdgarantins löfte upprätthålls genom att sjuka människor inte längre får remiss till specialistläkare. Tragedin som gör att det trotts allt, inte fungerar som brittisk komedi är att det handlar om riktiga människors lidande.

Än mer absurt blir det mot bakgrund av att man infört vårdval vad gäller höft- och knäoperationer. Medborgarna har högtidligen tillförsäkrats rätten att välja vårdgivare som inte längre anser sig kunna ta emot remisser, eftersom förutsättningarna är orimliga.

Stockholms vårdkris beror på borgerlig inkompetens, men också på underfinansiering av sjukvården. Under flera år har de borgerliga prioriterat skattesänkningar framför fungerande vård. Hitintills har man minskat skatteintäkterna med 700 miljoner kronor om året i Stockholm.
I den budget som de antog i december förra året så står följande "Det är vår långsiktiga ambition att fortsätta att sänka skatten i landstinget".

Jag tyckte att det var orimlig borgerlig populism redan då. Nu när sjukhusen inte längre tar emot remisser från medborgare som behöver vård så avtecknar sig den målsättningen som än mer huvudlös. Sjukvården i Stockholm behöver mer resurser om man ska kunna fullfölja sitt uppdrag, inte mindre.

måndag, januari 19, 2009

Folket och Europa...

Ser att Hanna Hallin, ordförande i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, och Björn Kjellström, chef för Europaparlamentets informationskontor i Sverige skriver på DN debatt. De är bekymrade över att 2 av tre svenskar inte vet om att det är EU val i juni. Mer än varannan väljare säger sig också vara helt ointresserade av valet.

Lösningen som debattörerna anbefaller är information och kampanjer från myndigheter och politiska partier.

Jag måste säga att jag också är bekymrad över det låga valdeltagandet och engagemanget i EU frågorna hos folket. Däremot så störs jag av "ovanifrånperspektivet" som alltför många uppvisar. Om folk är ointresserade av EU frågor och av EU parlamentsvalet så kanske det finns skäl till det. Medborgarna är inte dumma.

Själv är jag ju en pliktidiot. Jag kommer rösta. jag kommer självfallet att delta valkampanjen. Men innerst inne tycker jag att det är absurt med direktval till EU parlamentet. Sveriges ledamöter borde utses av riksdagen.

onsdag, januari 14, 2009

Elände på KS

Nu visar sig effekterna av det borgerliga styret i rena rama uppsägningar i sjukvården.

En underfinansierad sjukvård och snabbt minskade skatteintäkter till landstinget leder till att sjukhusens pengar är slut.


Från karolinska universitetssjukhusets pressmeddelande


"Sparbeting ger personalminskningar
Det besparingsprogram som ska genomföras på Karolinska Universitetssjukhuset kommer att innebära att sjukhusets personalstyrka vid utgången av 2009 ska ha minskat med cirka 6 procent, eller 900 personer, från dagens 15 800, enligt det förslag som sjukhusets styrelse har att ta ställning till på torsdag."

Jag tror tyvärr att det bara är det första exemplet på personalminskningar på sjukhusen. De andra kommer säkert efter. Till detta ska läggas de kraftiga neddragningar som redan skett inom primärvården i utsatta bostadsområden som en följd av vårdval Stockholm.

Samtidigt lovar de borgerliga politikerna att vårdköerna snart ska försvinna. Tillåt mig tvivla.

söndag, januari 11, 2009

Gör nåt!

Tror jag allt fler människor ropar, när de ser tragedierna avlösa varandra på Gazaremsan.

Själv slits jag mellan ilska och vanmakt. Konflikten som tillåtits fördjävliga människors liv i decennier och som skapat galna judiska bosättarfanatiker och muslimska fundamentalister synes olöslig. De politiska ledningarna på bägge sidor verkar vara helt oförmögna att tänka i andra banor än kortsiktiga öga för öga filosofier.

Världssamfundet måste ingripa, med vapenmakt om nödvändigt, för att få slut på eländet.
Israel måste acceptera internationell rätt. Ockupationen av västbanken och blockaden av Gaza måste upphöra. De illegala och folkrättsstridiga bosättningarna måste utrymmas.

Västbanken och Gaza måste demilitariseras. Israelisk trupp tvingas från områdena och palestinska grupper måste avväpnas. Samtidigt måste Israels blockad och ekonomiska järngrepp över den palestinska befolkningen undanröjas.

Gordon Browns förslag om ursprungsmärkning på produkter från västbanken är ett bra första steg. Vi konsumenter måste kunna undvika att köpa produkter från illegala bosättningar. EU bör lägga det nu aktuella samarbetsavtalet som ger Israel förstärkta rättigheter på hyllan fram tills dess att Israel visar större respekt för folkrätten.

Gårdagens demonstration på Sergels torg var utmärkt och jag gläder mig åt att mitt partis politiska företrädare, äntligen har börjat visa framfötterna i en fråga som är oerhört principiellt viktig, och som har betydelse även för oss här i Sverige.

Bloggtoppen.se