Dag

Landstingspolitiker (s) från Stockholm.

fredag, mars 31, 2006

Årsmöte

I helgen äger Stockholms Arbetarekommuns årsmöte rum. Jag minns årsmötet för 4 år sedan. Då hade vi gemensam årsmöteshelg ihop med LO och med Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt ute på stockholmsmässan i Älvsjö. Den allmänna meningen var att det var en chanslös arbetarrörelse som kongressade. Oppinionsundersökningarna var inte direkt uppmuntrande... Dagens Nyheter och de borgerliga partierna var övertygade om stockholmsregionen var genuint borgerlig för all framtid.

Nu gick det ju inte så. Istället återvann socialdemokratin makten både i stadshuset och i landstinget.

Helgens årsmöte är samordnat med länssossarna om LO den här gången också, istället för Stockholmsmässan så äger årsmötet rum i Folkets hus i centrala Stockholm.

Den stora skillnaden är att oppinionssiffrorna för stockholmsregionen faktiskt är bättre än var de var för 4 år sedan. Det gör mig till en försiktig optimist.

Förutom att det ska bli kul att få träffa kompisar och prata politik, så innebär helgen valupptakt. Äntligen, nu är valrörelsen igång.!

onsdag, mars 29, 2006

Är undergången här?


Sent på kvällarna brukar jag läsa annat än politiska handlingar. Det brukar bli historia eller deckare. För ett tag sen hittade jag den högintressanta och spännande boken Undergång skriven av Jared Diamond. Boken är både en fascinerande historisk genomgång av varför ett antal mänskliga civilisationer har gått under, men också en samtidsbetraktelse över de utmaningar som mänskligheten står inför idag och i framtiden.

Diamond skriver om Påskön, indianer i New mexico och om vikingarna på Grönland. För de sistnämnda var det kombinationen av miljöförstöring och kulturkonservatism som medförde att vikingabosättningarna på Grönland dog ut. Klimatförändringarna gjorde det omöjligt för de bosatta i väster- och österbygden att fortsätta att leva som jordbrukare och herdar. Lokala tabun och konservatism gjorde att de sista nordborna bokstavligen svalt ihjäl samtidigt som sjöar, floder och hav var fyllda av villebråd. Att jaga dem hade dock inneburit att de hade tvingats leva som inuiter, något som de absolut vägrade att göra.

Avsnitten om de utmaningar som dagens civilisation står inför är minst lika spännade. Hur hanterar vi den växande världsbefolkningen och miljön? Hur möter vi u-ländernas berättigade krav på att få en större del av jordens alltmer ansträngda naturresurser?

Jag hade förväntat mig att boken skulle sluta som en dystopi, en undergångsvision. I själva verket är Jared Diamond försiktigt optimistisk om mänsklighetens framtid.

måndag, mars 27, 2006

Val i Ukraina

Det har varit val i Ukraina. Tydligen har Janokovitj från regionernas Ukraina segrat.

Själv har jag besökt Ukraina, flera gånger, bland annat för att träffa partivänner från Ukrainas socialistparti och Ukrainas oberoende socialdemokratiska parti (bägge är med i socialistinternationalen).

Ukraina har stora problem med massarbetslöshet och dramatiskt ökande klassklyftor. En liten elit bosatt framförallt i Kievs innerstad, lever på västeuropeisk levnadsnivå, medans merparten av befolkningen lever sämre än vad de gjorde under Sovjetunionen tid.

Bägge de två stora politiska blocken, de oranga såväl som Janukovitjs gäng präglas av korruption och maffiakontakter. Tragiskt.

Ukraina borde ha fantastiska framtidsmöjligheter. Befolkningen är relativt välutbildad och landet har fantastiska naturtillgångar. Landet behöver dock omfattande politiska reformer. De reformerna stod emellertid inte den oranga revolutionen för- vad än svenska medier hävdat.

onsdag, mars 22, 2006

Återreglera för tillväxtens skull!

SCA.s styrelseordförande Sverker Martin-Löf är dagens hjälte och sanningsägare. Han har upptäckt att liberalernas teser om att alla avregleringar alltid är rätt inte stämmer. För ingenjörsvetenskapsakademins räkning har han underökt elavregleringens effekter på den svenska industrin.

Hans slutsatser är som följer....

"Vi ser idag ingen annan lösning på energiprisproblemen än en statlig reglering av elmarknaden"

"De låga råvarupriserna har länge kompenserat transportkostnaderna till marknaderna men alltsedan avregleringen av elmarknaden är den konkurrensfördelen borta"

"Nu minska investeringarna i processindustrin och det beror i hög grad på osäkerheten om vart elmarknaden är på väg"

"Tidigare användes våra vinster till att öka kapaciteten och utveckla produkterna. Nu hamnar vinsterna hos energibolagen"

Jag konstaterar att den enkla sanningen är den avregleringen är ett fiasko. Den har lett till reckordhöga elpriser. Nu ligger det på 54 per kilowattimme. De enorma vinsterna som oligopföretagen drar in investeras inte ens i nya energianläggningar. Vilket gör ytterliggare förvärrar problemen både för industrin men också för vanliga hushåll.

fredag, mars 17, 2006

Anders Gustav

Får höra att Anders har avlidit. Det gör mig uppriktigt ledsen. Jag har känt honom i många år och samarbetat nära med honom i Regionplane och Trafiknämnden. Visst var han moderat och visst var vi osams om mycket. Men han var en hederlig och rakryggad person som jag lärde mig att uppskatta mycket. Det gick att prata med honom och han tog argument.

Anders var en såndär person som man kunde ta en rejäl hård debatt med ena stunden. Därefter var det dags för ett garv och kanske en pilsner.

Trist, politiken blir gråare utan Anders.

Stoppa telefonterrorn!

Äntligen. Regeringen med konsumentminister Nyqvist i spetsen tillsätter en utredning som ska se över telefonförsäljningen. Man ska bland annat pröva om det går att införa "omvänt tillstånd". Dvs telefonförsäljarna ska konsumentens tillstånd innan de ringer.

Själv är jagmedlem i Nixregistret. Vilket närmast måste betraktas som ett skämt. Jag kan ju inte påstå att lugna hemmakvällar tillhör det mest i vanliga i mitt liv. Men likväl förbannat så ringer det titt som tätt från diverse försäljare som försöker pracka på mig varor.

Hemfrid måste gå före företagens rätt att bedriva försäljningspropaganda. Heja Ann-Christin!

onsdag, mars 15, 2006

Danska språket

Jag har alltid haft lätt att förstå danska. Varför vet jag inte. Däremot tycker jag att de räknar obegripligt. Sen har jag stor sympati för alla svenskar som bestämt hävdar att danska är obegripligt grötigt.

Till alla mina danska vänner och till min danska kone framför jag följande lilla hyllning.

tisdag, mars 14, 2006

Landstingets skärgårdsverksamhet


passa på så länge som isen liggerHar precis haft en stimulerande debatt om landstingets skärgårdverksamheter. Landstinget har ju ända sedan storlandstingets bildande 1971 haft omfattande verksamhet i skärgården. På de här trettio åren har situationen förändrats till det bättre.

Då var skärgården en avfolkningsbygd med alla glesbygdens problem. Nu är den en växande bygd med oerhört stark framtidstro.

Debatten idag handlade om landstingets skärgårdspolitiska program, dvs vad ska landstingets verksamheter göra i skärgården.

Landstinget försöker hjälpa till med hjälp av Skärgårdsstiftelsen. Dess uppgift är att se till att vanligt folk kan komma ut i skärgården. Samt att försöka bevara och värna såväl miljö- som kulturintressen. Stiftelsen skall arbeta mycket mer med att försöka få ut de "nya svenskarna"till skärgården.

Waxholmsbolaget står för den viktigaste kollektivtrafiken i skärgården och gör fantastiska insatser. Där handlar det om nya vintergående båtar och bättre turförbindelser till fler öar.

Även sjukvården har mycket speciella svårigheter att hantera i skärgården.

Allt detta skulle beslutats idag. Det blev minoritetsåterremiss. Trist tycker jag men det är väl ett tecken på att borgerligheten börjar bli nervösa inför valet.

Ett utav de borgerligas märkligaste argument för återremiss var att det inte står om fastighetskatten i programmet. Ganska märkligt eftersom landstinget överhuvudtaget inte beslutar om statliga skatter... Håjaja, det är val som sagt.

Jag känner viss tillförsikt 2

Nu är vi på gång. Mobilisering så fixar vi både Stockholm stad och stockholmsregionen.

måndag, mars 13, 2006

Jag känner viss tillförsikt

I dag publicerar DN en oppinionsmätning för Stockholm.. Självfallet tar de fasta på att det fortfarande är borgerlig majoritet i valmanskåren. Själv minns jag hur det var vid motsvarande period inför förra valet. Då hade DN gjort en mätning som visade att S hade 26%. Det tog DN och den samlade borgerligheten som intäkt för att räkna ut socialdemokratin som politisk kraft i stockholmsregionen.

Valresultat för oss blev 32%.

Det som återstår nu är lite klassiskt folkrörelse-valarbete och mobilisering. Det ska bli kul, i synnerhet som jag är övertygad om att vi vinner.

lördag, mars 11, 2006

Får precis höra att

Milosevich har dött. Jag vet att man ska beklaga dödsfall. I just Milosevichs fall så får jag väl erkänna att den enda sorg jag känner är över att han inte han dömas i den internationella krigsförbrytardomstolen i Haag.

Milosevich missledde sitt folk, serberna och drev dem i elände och ut i misslyckade krigsäventyr. Han var dessutom, som många kommunister en svikare mot socialismens ideal. Utmålandet av bosniaker och kosovoalbaner som onda fiender är knappast förenligt med tanken iden om jämlikhet.

Risken med hans "dödsfall" är väl närmast att serbiska nationalister utmålar honnom som en martyr. Tragiskt.

onsdag, mars 08, 2006

Reallöner, propaganda och sanningen

I dag vaknade jag upp till den alltid lika adrenalinstimulerande Dagens Nyheter. Debattsidan uppläts till en skakande rapport som tagits fram på uppdrag av Svenskt Näringsliv. "Svenska låginkomsttagare stora förlorare i Europa" lyder fältropet.

Vidare hävdar svenskt Näringsliv att...
"Paradoxalt nog innebär det att den fattigare delen av befolkningen skulle gynnas av mindre fördelningspolitik och mer politik som syftar till att förbättra den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen."

Undersförstått lite ökade klassklyftor och orättvisor ökar tillväxten och därmed ska de fattiga gynnas på sikt. allt enligt Galbraights hästskitsteorem. Dvs ge hästen havre så kommer det ut käk till småfåglarna i den andra änden.

Jag konstaterar att problemet som de svenska löntagarna har fått genomgå är att de svenska rellönerna under lång tid sjönk. Inte minst under de år som Sverige styrdes av borgerliga regeringar.

Sanningen som svenskt näringsliv nogsamt blundar före är att de svenska reallönerna under de senaste tio åren (under socialdemokratiskt styre) ökar. För närvarande har dessutom den radikala jämlikhetsnationen Sverige bland de högsta tillväxtnivåerna i Europa.
Tvärtemot vad svenskt näringsliv tror, hävdar så är sanningen precis tvärtom. Jämlikhet är tillväxtbefrämjande.

tisdag, mars 07, 2006

Nu räcker det


Precis just idag har jag fått nog av snöhe....... Nu får det vara nog. Blir det någonsin sommar igen? Hur ser gröna blad ut? Kommer det att bli midsommar? Posted by Picasa

Bloggtoppen.se